Speak to see you...: Collected papers in occasion of the 75th anniversary of Prof. Donka Aleksandrova
Говори, за да те видя... Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова
Lnaguage: Bulgarian, English, Russian
Category: 
Papers in honor of...

 

Table of contents

Г. Петрински. Честит юбилей , проф. Александрова

Curriculum vitae

Подбрана библиография на научни трудове на проф. д.ф.н. Донка Александрова

Спирки по пътя

Д. Александрова. Спирки по пътя… и благодарност!

Р. Димчева. Приносът на проф. д.ф.н. Донка Александрова към реториката като наука и практика

Р. Йорданова. Мисия реторика (разговор с проф. д.ф.н. Донка Александрова за академичното красноречие в България)

За човека и жената учен, проф. д.ф.н. Донка Александрова

А. Пантев. Проф. Донка Александрова между Жана д’Арк и Мария Кюри

Д. Хендерсън. Приветствено слово за юбилейния сборник в чест на проф. Донка Александрова

Ж. Шърбал. За едно приятелство отвъд границите на времето

Л. Димитров. За първата дама на реториката у нас  с уважение!

С. Видж. Донка Александрова, България и аз

Г. Витанов. Свободен дух

М. Фук. Неочаквано обаждане

Р. Станчева. Благодаря за честта и вълнението

П. Костова. Щрихи към харизмата на Донка Александрова

М. Минчев. За нашите учители и едно дългогодишно приятелство

Д. Великова. 13 септември 1963 г.

М. Дикова. За красотата на третата възраст

Е. Трифонова. За маестра Александрова или дамата на академичното красноречие в България

С. Банкова. За проф. Донка Александрова с респект и благодарност

Т. Цанкова. За реториката  реторично: забравена или модерна?

Д. Медарска. Поздравителен адрес по повод 75-годишнината на проф. Донка Александрова

Мощта на словото

Е. Пернишка. За някои тенденции в съвременния български език и мислене

А. Ефтимова. Стерилна или естествена радиореч: говори, за да те видя

В. Миланов. (Не)уместни речеви употреби в публичното общуване

С. Петрова. За думите с любов и … омерзение. Българските протести през лято ’2020

В. Канавров. Езикът като трансцендентален феномен

Н. Стефанов. Котодама  духът/душата на словото

М. Братоева. Ведическите мантри: словесна абракадабра или „проблясъци на вечната истина“

Р. Джоши. Българска филология в Делхийския университет: настоящ контекст и бъдещи перспективи

Реториката и нейните много лица

Л. Перно. „Френската трибуна“: някои размисли за ролята на реториката в културата на събранията

И. Краус. Ранни ръководства и ръкописи по реторика на територията на чешките земи

К. Лу, Р. Чен. Отчуждаване, ограничаване и интеграция на източните и западните цивилизации: реторически подход

М. Хигонет. Езикът като „кралица-блудница“. Реториката в „Индиана“ на Жорж Санд

М. Нинова. Жанрова матрица и трансформации на кариерния роман в творчеството на Стендал, Балзак и Флобер

Г. Петрински. Някои аспекти на реторическата стилистика в „Нова реторика“ на Хаим Перелман и Люси Олбрехтс-Титека

В. Теохаров. Реториката на безпомощността. Томас Бернхард  „Старите майстори“

С. Грозев. Към реторичната истина – Фридрих Ницше

Г. Тодоров. Философия и религия – единство или антагонизъм

С. Видж. Раковски и въоръженото въстание в Индия през 1857 г.

M. Medhurst. Speechwriting and the American Presidency

T. Clark. Public Poeisis: theorizing contemporary civic uses of poetry in Australia and the United State

И. Шевченко. Президентский дискурс США в медиализованном обществе ХХІ века

В. Аннушкин. Риторика в составе русских наук о речи: классика и ХХІ век

X. Jiang, L. Zhao. On the Development Trend of Rhetoric Communication Study and Other New Interdisciplinary Disciplines in China: A Brief introduction to prof. Rudong Chen’s Recent Research

M. Boduc, D. Frank. Chaim Perelman and Lucie OlbrechtsTyteca’s “On the Temporality as a Characteristic of Argumentation”: Comentary

М. Тасева. Няколко размисли върху обучението на Демостен и неговия образ на оратор

В. Радева. Аргументация и стил в речите на Демостен – древност и съвременност

В. Бузов. Рационалната критическа дискусия като инструмент на практическата логика

В. Проданов. Неолибералният капитализъм: светът, в който живеем след 1989 г. (същност, етапи, криза)

И. Христов. Когато гледаш през чужди очила

М. Мизов. Пазарните тържища на преходните политически езици

N. Marin. From Saitned Rhetoric to Public Legitimacy: Religion and National Discourse in Post-Communist Romania

М. Пиргова. Йозеф Шумпетер за конвергенцията между социализма и капитализма

C. Ornatowski. Through the Looking Glass. On the Application of Postcoloniality to Central/Eastern Europe – the Example of Poland

Л. Георгиев. Културни вариации на съвременния български антикомунизъм

В. Вацев. Краят на левицата

Д. Градев. Стигмата на неуспеха и на успеха

Д. Петрова. Стереотипите и влиянието им в общуването между оратор и аудитория

С. Танев. Същностна характеристика на етнополитическия „научен“ проект „помашки етнос“ в Република България

П. Митев. Сайед Котб и реториката на радикалния ислям

Ф. Салазар. Размисли за реториката и идентитарния национализъм

Н. Аврейски. Политиката на промиването на мозъците и медиите

С. Балова. Европейската зелена сделка и COVID-19  двете страни  на една и съща монета

А. Лозева. Лидерите днес

П. Костова. Ценностите като личностни ориентири за съвременното поколение

Н. Чавдарова. Реторически аспекти на антиджендър съпротивата на граждански организации и движения

М. Михайлова. С професор Донка Александрова до Китай... и обратно

Our Authors

Мигове, запечатани от обектива

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 728
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5397-3
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset