China Connects the World: What Behind the Belt and Road Initiative
Shijie shi tong de: Yi dai yi lu de luoji (世界是通的:“一带一路”的逻辑)
Category: Contemporary history
Language: Bulgarian

 

   The book explains the logic concerning globalization, civilization, strategy, economy, politics and diplomacy in an in-depth yet understandable way, and reveals the Chinese wisdom and global wisdom displayed by the Belt and Road Initiative. Based on the history of human civilization and reflection on globalization, it is a monograph on the Belt and Road Initiative after the publication of the same author's The Belt and Road Initiative: What Will China Offer the World in Its Rise one year ago.

 

Table of contents

Резюме

Д. Нуо. Към читателя. Стратегия и път на „Един пояс, един път“ 

Предговор. Голямо удоволствие е през XXI в. да разкажа за историята на „Един пояс, един път“ 

Предговор. Настрани от модерните времена и западната система

Увод. Светът гледа на изток, Китай  на запад

1. След хиляди години световният икономически център отново ще се измести към Изтока

2. Отправяне в Западна посока 2.0

3. Какво представлява „Един пояс, един път“? 

Глава 1. Светът е вседостъпен

1. Отправната точка: китаизираната глобализация

2. Вседостъпността: взаимосвързаност 

3. Крайната точка: глобализирана китаизация 

Глава 2. Инициативата „Един пояс, един път“: глобализационна логика

1. Глобализация 1.0: учене един от друг

2. Глобализация 2.0: западноцентричен свят 

3. Глобализация 3.0: приобщаващ свят 

Глава 3. Инициативата „Един пояс, един път“: цивилизационна логика 

1. Възраждане на цивилизацията 

2. Трансформация на цивилизацията 

3. Иновация на цивилизацията

Глава 4. Инициативата „Един пояс, един път“: стратегическа логика 

1. Развитие във времето и пространството, взаимодействие между суша и море, откритост между Изтока и Запада

2. Ти го правиш по твоя начин, аз  по моя

3. „Лунджунска беседа“ през XXI век

Глава 5. Инициативата „Един пояс, един път“: икономическа логика

1. Вътрешноикономическа интеграция 

2. Двойно циклична система 

3. Взаимноизгодно сътрудничество

Глава 6. Инициативата „Един пояс, един път“: политическа логика 

1. Изпреварване на завоя 

2. Изпреварване при промяна на лентата 

3. Общо възраждане

Глава 7. Инициативата „Един пояс, един път“: дипломатическа логика

1. Съвместно обсъждане: общност на споделени интереси 

2. Съвместно изграждане: общност на споделени отговорности 

3. Споделяне на ползите: общност на споделена съдба

Глава 8. Инициативата „Един пояс, един път“: перцептивна логика

1. Правилни и грешни схващания за инициативата „Един пояс, един път“ 

2. Десет риска от неправилно разбиране

3. Диалектика на инициативата „Един пояс, един път“

Глава 9. Китайската мъдрост, въплътена в инициативата „Един пояс, един път“ 

1. Начало: стратегическа синергия 

2. Комбиниране: международно сътрудничество в областта на производствения капацитет и производството на оборудване

3. Разделяне: проучване на пазари в трети страни 

Глава 10. Глобалната мъдрост, въплътена в инициативата „Един пояс, един път“ 

1. Споделяне: взаимноизгодност

2. Устойчивост: балансирано развитие

3. Интернационализиране: пускане на корени

Заключение 

Приложения 

Казус 1. Механизми на сътрудничество в инициатива „Един пояс, един път“ 

Казус 2. Сътрудничество КитайЕС в Морски път на коприната

Казус 3. 10-те основни опасения на Камбоджа относно инициативата „Един пояс, един път“ 

Казус 4. Как да се реши епистемичният парадокс на европейците относно инициативата „Един пояс, един път“? 

Казус 5. Съвместно управление от Китай и ЕС на пазари в трети страни в Латинска Америка

Казус 6. Участие на Обединеното кралство в изграждането на „Един пояс, един път“: убедителен пример

Казус 7. Институтите „Конфуций“ в „Един пояс, един път“ 

Използвана литература 

Епилог

За автора
 
Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0896-2
Creation date 2021
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset