Bulletin of the Regional historical museum  Razgrad. Volume 2
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Съдържание

Археология

Д. Дилов. Халколитни селища в Разградска област

Е. Найденова. Типология и сравнителен анализ на керамичния материал от ІІ и ІІІ хоризонти на селищна могила при Радинград със синхронни археологически обекти

Д. Чернаков. Гробни комплекси от ареала на културен комплекс „Коджадермен  Гумелница  Караново VI“. Преглед на проучванията

С. Иванов. Надгробна могила №1 край село Васил Левски, община Търговище

И. Лазаренко. Най-ранната поява на скити в Тракия по данни от писмени извори и археологически комплекси

Д. Гергова. Ерос и гетите

З. Димитров. Ордерни елементи от епохата на принципата в региона на Абритус. Част ІI. Йонийски ордер

Г. Радославова. Непубликувани оброчни плочки и статуи на Тракийския конник от Абритус

Р. Иванов. Императорско имение край Абритус

Н. Русев. Стъклени съдове от южния некропол на Абритус

Н. Русев. Късноантични амфори от Абритус

К. Стоева, М. Христов. Нови данни за сектора при църква №1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав (проучвания през 20052006 г.)

С. Тодорова. Керамични лампи от „Сексагинта Приста“ (проучвания 2015 г.)

Г. Узунова. Гребени от кост и рог от Ковачевско кале

С. Дончева, С. Русев. Архитектурна реконструкция и 3D проект на средновековния комплекс в Абритус

В. Йотов. Апликацията от ранносредновековния пласт върху Абритус  паралели и интерпретация

И. Чокоев. Още текстилни материали от средновековния некропол край с. Дриново, Поповско

Нумизматика

Г. Дзанев. Колективна монетна находка от село Езерче, Разградско

Д. Димитров, В. Върбанов. Находка от денари и антониниани от с. Кардам, Търговищко

Д. Аладжова. Златна монета на император Теодосий II от древна Сердика

А. Конаклиев. Исторически преглед на монетите от Мисионис

В. Овчаров. Нови монетни варианти на цар Йоан Срацимир (1352/551396)

Н. Митев. Унгарски денар на крал Матяш I Корвин (14581490) от Сливенско

Х. Харитонов. Монетите на храм „Св. Никола“ в Разград  общото и различното с църковните монети на другите християнски храмове в България

История на българските земи XVXIX век

Д. Костадинова. Палеографски проучвания на извори за родната ни история от български и руски учени през ХVІІІХІХ в. (Историографски преглед)

Д. Петров. Отец Йоан Зограф Попрайков (Елено-Разградски). Живот и творчество. Сведения, писма и икони

С. Цонев. Щастливият петък, 13-ти

Етнология

И. Иванов. Св. св. Кирил и Методий и названията на седмичните дни при славяните

С. Куртчу. Бременност, раждане и отглеждане на дете при българите от Кубратския край

А. Реджеб. Песните и танците в сватбените обичаи и обреди на турското население от село Веселина от средата на ХХ век до наши дни

Нова и най-нова история на България

М. Босева, И. Стръмска. Етнически състав на населението и образователното ниво на религиозните общности в Разградско (18801944)

М. Куманов. Намесата на България в Първата световна война. Две противоположни обяснения: на д-р Васил Радославов и д-р Стоян Данев

В. Пелова. Багряна и Ненов във Враца  среща по пътя

Н. Николова. Възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България и Разград

Списък с авторите

Цветно приложение

Д. Гергова. Ерос и гетите

С. Дончева, С. Русев. Архитектурна реконструкция и 3D проект на средновековния комплекс в Абритус

В. Йотов. Апликацията от ранносредновековния пласт върху Абритус  паралели и интерпретация

И. Чокоев. Още текстилни материали от средновековния некропол край с. Дриново, Поповско

Д. Петров. Отец Йоан Зограф Попрайков (Елено-Разградски). Живот и творчество. Сведения, писма и икони

Известия на Регионален исторически музей – Разград. Том 2

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 820
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISSN 2367–6337
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset