General M.D. Skobelev: Legendary glory and unfulfilled hopes
Генерал М.Д. Скобелев. Легендарная слава и несбывшиеся надежды
Language: Bulgarian
 

Table of contents

А. Леонов. Предговор към българското издание.

Увод

Първа глава. Възмъжаване

Родословни корени и роднински връзки

Възпитание, образование, първи чинове и отличия

Втора глава. Характеристика на епохата

Преобразователят на престола

Преодоляване на последствията от Кримската война в сферата на военното дело и отбраната на страната

Военно-политическата стратегия на Русия през 18601870 г.

Трета глава. Пълководец и държавен деятел

Скобелев в Туркестан

Скобелев на Балканите

Скобелев в Туркмения

Четвърта глава. Убийствотоо на императора и промяна на политическите жалони

Обществено-политическите движения и тяхната еволюция

Народничеството и теченията в него

Убийството на Александър II

Пета глава. Трагичната гибел на пълководеца

Последната година

Безвременната смърт и версиите за нейните причини

Скъпа памет

Тоталитарната забрава

Шеста глава. Възраждане на великото име

В Заборово-Спаское

Възстановяване на Скобелевия комитет

Новият живот на пълководеца

Литература

Показалец на имената

Генерал М.Д. Скобелев. Легендарна слава и несбъднати надежди

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 284
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-2622-9
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset