Claudius Galenus: Hygiene 

Translation from Latin to Bulgarian by Irena Stankova

 

Table of contents

Увод

Клавдий Гален: лекарят-енциклопедист и неговото дело

Книга І. Изкуството на хигиената

Втора глава. Природата и източниците на растеж и заболяване

Трета глава. Създаване и отстраняване на отпадните продукти

Четвърта глава. Цели и хипотези на хигиената

Пета глава. Състояния и устройства

Шеста глава. Доброто физическо състояние се намира между крайностите

Седма глава. Хигиена на новороденото

Осма глава. Употреба и значение на упражненията

Девета глава. Хигиена на кърменето

Десета глава. Хигиена на къпането и масажа

Единадесета глава. Хигиена на пиенето и чистия въздух

Дванадесета глава. Хигиена на вторите седем години

Тринадесета глава. Причини и предпазване от забавено отделяне на отпадни продукти

Четиринадесета глава. Отделяне на отпадните продукти

Петнадесета глава. Обобщение Бележки

Книга ІІ. Масаж и упражнения

Втора глава. Цели, време и методи на упражняване и масаж

Трета глава. Техники и видове масажи

Четвърта глава. Теориите на Теон и Хипократ

Пета глава. Дефиниции на различните наименования

Шеста глава. По-нататъшни дефиниции на масажа

Седма глава. Продължителност на масажа и упражненията

Осма глава. Форми, видове и разнообразие от упражнения

Девета глава. Видове силови упражнения

Десета глава. Видове скоростни упражнения

Единадесета глава. Резултати, упражнения, функции и движения

Дванадесета глава. Определяне на диета, упражнения и режим на живот

Книга ІІІ. Апотерапия, къпане и умора

Втора глава Методи, цели, техники и употреби на апотерапията

Трета глава. Отхвърляне на критики

Четвърта глава. Къпане след упражнение

Пета глава. Причини, форми и симптоми на умората

Шеста глава. Нараняващата умора и умората поради разпъване

Седма глава. Възпалителна умора

Осма глава. Диета при умора

Девета глава. Разпознаване на смесените форми умора

Десета глава. Причини и лечение на свиването на порите

Единадесета глава. Упражнения след полови контакти

Дванадесета глава. Безпокойство, бездействие и безсъние

Тринадесета глава. Сутрешен и вечерен масаж

Книга ІV. Форми и лечение на умората

Втора глава. Причини и симптоми на нараняващата умора

Трета глава. Изхвърляне и преобразуване на отпадните продукти

Четвърта глава. Лечение на нараняващата умора

Пета глава. Диета и кръвопускане

Шеста глава. Подготовка и употреба на апомел, хидромел и оксимел

Седма глава. Приготвяне и употреба на лекарство от каламинта

Осма глава. Приготвяне на различни течни масла

Девета глава. По-нататъшно лечение нараняващата умора

Десета глава. Лечение на умората с разпъване и възпалителната умора

Единадесета глава. Обобщение на книгата

Книга V. Диагноза, лечение и предпазване от различни заболявания

 Втора глава. Методи и цели на диагнозата и лечението

Трета глава. Геронтологията на Гален

Четвърта глава. Историите на двама възрастни мъже

Пета глава. Глава за видовете вино

Шеста глава. Лечение на запушването на червата от храни

Седма глава. За хляба, млякото и виното

Осма глава. Възпаление на гърлото, хрема, камъни в бъбреците

Девета глава. Приготвяне и употреба на очистителни средства. Природата на старостта

Десета глава. Теория на лечебните средства

Единадесета глава. Примерен случай с Премиген

Дванадесета глава. Обобщение на книгата

Книга VІ. Профилактика на болестните състояния

Втора глава. Болестни състояния на тялото

Трета глава. Болести при топло смесване

Четвърта глава. Болести при студено смесване

Пета глава. Неправилни устройства на тялото

Шеста глава. Различия в диагнозите „напълване с течност“ и „наличие на лош сок“

Седма глава. Режим за заетите с работа

 Осма глава. Лечение на отслабването и затлъстяването

Девета глава. Неправилни устройства на тялото или лоши смесвания

Десета глава. Студени и топли смесвания в главата и в стомаха

Единадесета глава. Лечение на бъбречни камъни

Дванадесета глава. Профилактика на очните и ушните заболявания

Тринадесета глава Обосновка на диагнозата и лечението

Четиринадесета глава. Полова и лична хигиена

Петнадесета глава. Приготвяне на лекарството от дюля

Основен терминологичен речник

Растения, споменати в книгата

 

Клавдий Гален. Изкуството за запазване на здравето

 

Details
Publisher East West Publishing
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-152-509-6
Creation date 2014
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset