Florin Curta. The Making of the Slavs: History and Archaeology
of the Lower Danube Region, c.500–700

Translation from English to Bulgarian by Tsvetelin Stepanov

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Славянската етничност и етносите на славяните: концепции и подходи

Втора глава. Извори за историята на ранните славяни (ок.500700)

Трета глава. Славяните в ранносредновековните извори (ок. 500700)

Четвърта глава. Балканите и  Дунавския лимес през VI и VII в.

Пета глава. Варварите на Дунавската граница през VI в.: археологически обзор

Шеста глава. Елити и групова идентичност северно от Дунавската граница: свидетелствата на археологията

Седма глава. „Князе и „демокрация“: властта в раннославянското общество

Заключение. Създаването на славяните

Библиография

Съкращения

 

Създаването на славяните: история и археология на Долнодунавския регион, ок. 500–700 г.

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 448
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-07-2781-3
Creation date 2009
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset