Philosophy of the triad: state  borders  security
Философия на триадата държава граници сигурност
Language: Bulgarian with a summary in English

 

   The monograph is devoted to the dynamics of the relationship between a state, territorial integrity indicated by national borders, and national security. In troubled times like ours, people instinctively begin to seek more security for themselves on a daily basis. This is how they come, without even realizing it, to fundamental questions far beyond their everyday life.

 

Table of contents

Логиката на държавното строителство 

За философското асемблиране на държава, граници, сигурност 

Увод 

Глава първа. Обществото и държавата в социалната мисъл 

1. Генезис на държавата

2. Правна природа на държавността в условията на Модерността 

Глава втора. Конститутивни елементи на държавата 

1. Народ, народност, нация

2. Държавна територия 

3. Държавна власт и суверенитет

Глава трета. Сигурност. Институционализация на службите за сигурност

1. Представи за сигурността и службите до Модерността

2. Сигурност. Видове сигурност 

Глава четвърта. Държавните граници – геополитическа и географска категория

1. Обща теория за границите

2. Понятие за държавни граници 

3. Исторически и геополитически аспекти във формирането на държавните граници Заключение 

Резюме 

Резюме на английски език 

Библиография

Приложения

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 334
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5782-7
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset