Bulgarian studies' linguists during the first decade of the Socialist period (19441954): Contribution to the history of Bulgarian linguistics
Езиковедите българисти през първото десетилетие на социализма (1944—1954)
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contetns

Предговор

Увод

Първа глава. Езиковедско оживление в края на 30-те години на ХХ век

Втора глава. Събитията през септември 1944 г. Кадрови опасения, защото прицел на политическата чистка са „буржоазните учени“

Трета глава. Езиковедите в борба за демократизиране на правописа

Четвърта глава. Съветизация в езика като щит срещу евентуални буржоазни уклони

Пета глава. Н.Я. Мар и маризмът  опит да се тръгне по съветския път. Щит срещу нападките за буржоазен идеализъм

Шеста глава. Статията на Й.В. Сталин „Марксизмът и въпросите на езикознанието“

Седма глава. Увлечения:

1. Стойков за особеностите и бъдещата съдба на жаргона

2. Андрейчин за езика на Паисий Хилендарски

Осма глава. Основаване на Института за български език

Девета глава. В плен на стилистиката на актуалната публицистика

Изводи

Библиография

Резюме на английски език

Приложения

 

Details
Publisher Znak '94
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 244
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-8305-54-9
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset