Robert Etienne. La vie quotidienne à Pompéi
Robert Etienne. Pompeji. Das Leben in einer antiken Stadt
Robert Etienne. Pompeii: The Day a City Died
Translation from French into Bulgarian by Slava Mikhailova

 

Table of contents

Предговор към френското издание

Предговор към българското издание

Първа книга. Катастрофи и възстановяване

Първа глава. Катастрофите

1. Земетресението на 5 февруари 62 г. сл. Хр.

2. Градът се възстановява (6279 г.)

3. Извънредни административни мерки

4. Нови строителни техники

5. Възстановяването на обществените сгради остава незавършено

6. Усилия за възстановяване на града

7. Затрудненията на частните лица

8. Изригването на Везувий на 24 август 79 г.

9. Описанието на Плиний Млади

10. Ограничената стойност на Плиниевия разказ

11. Какво представлява Везувий

12. Стратиграфия на вулканичните материали

13. Истинската история на изригването

14. Отливки от телата

15. Агонията на помпейците

Втора глава. Разкопки и възкресяване

16. Помпей, обречен на забрава

17. Ловът на съкровища (801860 г.)

18. Фикции и пропуснати възможности

19. Ролята на Винкелман

20. Ускоряване на разкопките

21. Научната ера

22. Джузепе Фиорели и въвеждането на научни методи

23. От Микеле Руджиеро (18751893) до Виторио Спинацола (19101924)

24. Амедео Майури (19241941)

25. Улицата на изобилието

26. Площадът на Амфитеатъра и Голямата палестра

27. Вилата на мистериите

28. Кладенци и канализация

29. Разкриване на градската стена

30. Допълнителни разкопки в сектор VIII

31. Стратиграфски разкопки

32. Реставрации

33. Разчистване на натрупаната от два века пръст

34. Пожелания за бъдещето

Втора книга. Хората и техните занимания

Първа глава. Бремето на миналото

1. Помпей за пръв път гръцки град  преди 524 г. пр. Хр.

                Оският Помпей

                Дорийският храм

                Култът на Аполон

2. Етруският Помпей (524474 г. пр. Хр.)

                Хронология

                Победата на Куме

                Приносът на етруските

3. Помпей за втори път гръцки град (474424 г. пр. Хр.)

                Спортът

                Укрепленията на Помпей

                Сектор VI

4. Самнитският Помпей (42489 г. пр. Хр.)

                Завладяването

                Хронология

                Първата римска интервенция

                Римско-капуанската държава

                Римско владичество

                Влиянието на Капуа

                Кампания остава вярна на Рим във войната срещу Пир

                Помпей единствен не изменя на Рим във войната срещу Ханибал

                Укрепителната система. Първа фаза, втора фаза, трета фаза

                Разрастване на града. Улична мрежа, обществени сгради, къщи

5. Римският Помпей

                Кампанската област (Ager Campanus)

                Поземленият проблем

                Въстанието на помпейците

                Обсада и падане на града

                Цицерон и Помпей

                Инцидентът от 59 г. сл. Хр.

                Наследството от миналото

Втора глава. Изборна треска

Верността към императорите

Императорският култ

Популярността на Нерон

Благосклоността на Веспасиан

Политическият хумор

Градските институции

Самнитските институции

Муницупий и колония

Квинквенали

Функции на магистратите

Форумът

Комициумът

Курията

Маса за тегло и вместимост

Базиликата

Последици от сбиването от 59 г. сл. Хр.

Колегии

Съсловие на декурионите и народ

Изборни кампании

Изборна пропаганда

Изборният плакат

Листи на кандидатури и индивидуални кандидатури

Качества на кандидата

Покровител на изборите

Ролята на хората от квартала

Сдруженията

Религиозни и културни групировки

Кръчми и избори

Жените и изборите

Един народен кандидат

Бдителност в изборната борба

Хронология на изборите

Тясната врата

Трета глава. Деловият свят

Селсткото стопанство

Земеделският рай

Вино

Зехтин

Зърнени храни

Животновъдство

Градинарство

Промишленост

Хранителна промишленост. Хляб, гарум

Текстилна промишленост. Лен, вълна, предене, тъкане, тепане, облекло, бояджийници

Кожарство

Строителство

Грънчарство и тухларство

Търговия

Помпей  търговски център

Пристанището на Помпей

Износ на вино

Износ на керемиди

Помпейци по света. На Изток. В Египет

Връзки с Азия и с Нумидия

Заселване в Помпей на италийци и на чужденци

Внос на чуждестранни произведения

Търговия с вълна на едро. Сградата на Евмахия

Банково дело. Разписките на Луций Цецилий Юкунд. Форма на дъсчиците-разписки. Формулировка на разписките. Банкер на търговски сделки. Комисионна. Видове разписки. Обем на сделките. Откупвач на общински данъци

Етническите структури

Етнически състав. Етруски, гърци, самнити. Ориенталци

Устойчивост на големите имения

Размери на помпейските имения

Типове имения и собственици

Концентрация на собствеността

Аренда или даване земя под наем

Имало ли е промишлена революция

Положението на освобожденците

Освобожденците не са обособена класа

Четвърта глава. Хората на труда

Земеделски работници. Лозарство. Зехтин. Зърнени храни. Зеленчуци. Плодове. Животновъдство

Промишлени работници. Хранителна промишленост. Облекло и кожарство. Строителство. Дървообработване. Метали

Търговски работници. Пазарът на зеленчуци

Амбулантни търговци. Обувки. Тъкани. Кухненски съдове. Храна за в къщи. Топли хлебчета. Магазини. Търговци на вино. Хлебари. Обущар. Метали. Накити. Облекло. Услуги. Термополиум. Страноприемници

Работници по превоза

Роби. Градската „фамилия“ (familia urbana). Селската фамилия (familia rustica)

Сбободни работници

Парично обръщение

Съдържание на съкровищата

Обем на монетното обръщение

Цените на някои потребителски стоки. Цени на жизнено необходимото

Съкровището от Боскореале

Печалби от селското стопанство и стойност на едно имение

Пета глава. Религиозният живот

Троицата Херкулес, Бакхус и Венера. Херкулес и неговият храм. Бакхус-Либер и Бакханалът. Дионисовата градина. Украса с дионисовски мотиви. Венера „Физика“. Венера като официално божество. Храмът

Капитолийската триада. Храмът на Юпитер Капитолийски. Храмът на Зевс Мейлихий

Обществен и частен култ

Произход на култа на Изида. Поклонници сред нисшите слоеве и сред висшите класи. Родът Попиди и последователите на Изида. Лорей Тибуртин. Юлия Феликс. Гней Попей Хабит. Храмът на Изида. Един поклонник на Изида  Гай Норбан Сорекс. Жреците. Извършване на култа. Празници. Посвещаване в култа на Изида

Фригийският Зевс. Черният камък. Магически съдове и пантеични ръце

Тайни християни? Магическият квадрат. В Помпей не е имало християни

Императорският култ. Великите предци. Императорската орбита. Ролята на освобожденците. Императорският култ на Форума. На пазара  macellum. Светилището на Ларите. Храмът на Веспасиан. Сградата на Евмахия. Голямата палестра. Синкретизмът в храма на Аполон

Вилата на мистериите не е седалище на секта. Двойката Дионис-Ариадна. Посвещаване чрез фалоса. Посвещаване чрез маска. Ритуална сцена. Обличане на младоженка

Един религиозен град

Трета книга. Развлечения и игри

Първа глава. Къщи и градини

Елементите на помпейската къща. Вестибюл, коридор (fauces) и входна врата. Атриум. Таблинум и али. Стаи около атриума. Градина-перистил. Стаи. Трапезарии. Триклиниуми под открито небе. Салони (oeci). Екседра. Кухни, бани и килери. Горен етаж

Една градска къща  Къщата на Менандър. Господарските жилищни помещения около атриума и около перистила. Баня. Отделението за стопански нужди и за прислугата. Южната част от къщата. Източна част. Западна част, кухня и складови помещения

Вилата на мистериите, тип на крайградската вила. Местоположение. Общ план. Стаите около атриума. Господарските помещения около атриума. Тетрастилният атриум и банята. Господарските стаи около перистила. Дворът на кухните. Криптопортикът. Селскостопанският блок и жилищата на робите. Селскостопанските съоръжения

Архитектурни „революции“. Архитектурна революция в града. Ролята на перистила

Градини и фонтани. Значение на градината. Градински растения. Градинската архитектура. Вода. Фонтани. Животни

Мебели и съдове за хранене. Оскъдна мебелировка. Легла. Лабрум. Маси. Мангали. Канделабри и лампи. Сребърни съдове. Опис. Вкусовете на един колекционер. Опис на бронзовите съдове. История. Съдове за хранене от теракота или стъкло

Втора глава. Светът на Помпейската живопис

Живописната техника

Фреска или енкаустика?

Истинската техника  осапунена вар. Предимства. Бои

Хронология на стенописите

Аугуст Мау и неговата теория за стиловете. Критика

Витрувий и подражанието на действителността

Поквареният вкус

Истинската „революция“  tabula

Двете фази на декоративната живопис

Помпейските живописци

Илюзия за действителност

Подбор на действителността, т.нар. topia

Екзотика

Преплитане на човешко и божествено

Портретът

Натюрморт

Сцени от всекидневния живот

Владетелското възпитание

Класическото възпитание

Театър

Омировият цикъл

Религия

Политика и морал

Трета глава. Улици на живите, улици на мъртвите

Уличната мрежа

Улици и тротроари

Ширина на улиците

Наименования на улиците

Улицата и водата. Aquae ductus и castellum aquae (акведукт и воден резервоар). Резервоари по улиците. Чешми. Канали

Улици и улично движение. Ограничения на движението. Забрана на движението

...

Всекидневният живот в Помпей

Details
Publisher Bulgarski khoudozhink
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
Creation date 1983
Size 16 х 24 cm
Condition
Condition good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset