Ethnosociology of the city (According to the example of the city of Plovdiv)
Етносоциология на града. По примера на град Пловдив
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Предговор

Увод

Първа глава. Етносоциологически подходи към града. Теоретична и методологична рамка на изследването

1. Проблемна ситуация

2. Подходи в градските изследвания

3. Градът  теоретична рамка

4. Етносоциологията в България през 90-те години на XX в., или за етноложките измерения на общественото — Георги Фотев и Тодор Ив. Живков

5. „Етносоциологията на България“ през 90-те години на ХХ в., или за социологията на етничните групи в националната държава

6. Етносоциологията като интердисциплинарна наука, или за работата по границите на полетата на изследване

7. Етносоциологията, или за етноложкото преосмисляне на модерните общества

8. Етносоциологията през пост-социализма. Как да изследваме общества в преход

9. Етносоциологически подход към локалното

10. Етносоциологически подход към града. Градски палимпсест (теоретико-методологическа рамка)

Втора глава. Етносоциология на град Пловдив

1. Имената на Пловдив  конструиране на локалното

1.1. Дискурси на градското  наративи и конструиране на градски идентичности

1.2. Локално  национално  наднационално  в търсене на (нова) идентичност

1.3. Пловдив  наративите на градските жители

2. „Обживеният град“  символна картография на Пловдив

2.1. Градска морфология и градски зони на Пловдив — изграденият град

2.2. Кварталите на Пловдив  обитаемият град

2.3. Пазарът като топос в социалната организация на града

2.4. Централният парк  усвоената природа в града

2.4.1. Паркът на града

2.4.2. Паркът на гражданите

Трета глава. Етносоциология на квартала. Жилищният район „Тракия“

1. Кварталът  форми на съществуване на градското

2. Жилищният район „Тракия“  проектът за град в града или град на града

2.1. Изследването

2.2. Теренът

3. Контексти  варианти на жилищен квартал в българския град

3.1. Пространствена и общностна организация на кварталите на Пловдив  наследството от XIX в.

3.2. Жилищният комплекс  градът на социализма

4. „Град се гради“... Начини на обживяване на ЖР „Тракия“

4.1. Конструиране на образа на квартала от социалистическия всекидневник

4.2. Начини на обживяването на Района

5. Употребите на квартала  обживяването на пространствата

5.1. Обитателите на квартала

5.2. Жизнен цикъл и поколения в ЖР „Тракия“

5.3. „Другите“ сред „нас“

5.4. „Да живеем заедно“  добри съседи, или „ние“ като „чужди“?

6. Живот в квартала  живот в града. Трансформация на капиталите

6.1. Политика на жилищно настаняване  „масовите привилегии“

6.2. Пътят на капитала - от панелен апартамент до къща в престижен квартал

6.3. От уличната сергия до търговския център

7. Нови „употреби“ на пространствата в ЖР „Тракия“

7.1. Беседката пред входа и кафенето

7.2. Градинката пред блока и паркът в квартала

7.3. Кварталният параклис и незавършеният храм

7.4. Паметта на квартала  празник и паметник

8. Обобщение

Заключение

Цитирана литература

Abstract: Ethnosociology of the city

Приложение

 

Details
Publisher University press "Paisii Hilendarski"
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 234
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-423-789-9
Creation date 2012
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset