The Metropolitan Church of St. Stephen in Nessebar and its artistic circle: Cultural context, intertextuality and intervisuality
Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг
Language: Bulgarian with summary in English
Category: Christian art (15th18th c.)

 

Table of contents

Предговор

Историографски преглед на проблематиката, принципи и задачи на изследването

Интервизуалността и интерконтекстуалността като Логос

Несебър и високото му изкуство на прага на XVII в.

I. Културен контекст

Месемврия  Мисиври  Несебър

Политическите събития и Месемврия през XIX и XX в.

Образованието в Месемврия

Месемврийската митрополия

Месемврийската кондика

II. Интертекстуалност

Разчитането на гръцките надписи върху стенописи като инструмент за реконструкция на изобразителния език от XVIXVII в. в паметниците по българските земи

Кой се занимава с писане на надписи

За грешките в епиграфиката на православните паметници досега

III. Интервизуалност

Някои аспекти от развитието на православното християнско изкуство през XVIXVII в.: вяра, език и националност

IV. Интервизуалност, интертекстуалност, рецепция или Логосът в един митрополитски храм и неговият художествен кръг

Църквата „Св. Стефан“ (Нова митрополия), Несебър

Сградата

Стенописите  общо представяне

Реставрация

Стенописите от XIV в.

Стенописите от XVI в.  описание

Олтарна апсида

Среден кораб, Южна стена

Западна стена

Северна стена

Диаконикон

Южна стена на църквата

Западна стена на църквата

Северна стена на църквата

Протезис

Южна стена на северния кораб

Изтоюна фасада на средния кораб

Северна стена на южния кораб

Надписи без ктиторско посвещение

Източна стена на притвора

Южна фасада на църквата

Стенописите от XVIII в.

Наос

Външен притвор

Ктиторски надписи извън иконографската програма

Амвон и владишки трон

Иконостас

V. Проблеми в интерпретацията на паметника и неговият контекст

Иконографската програма

Изворите

Функция и посвещение

Художественият кръг от паметници на Новата митополия в Несебър и околностите му

За съществуването на художествено ателие или школа в Несебър в края на XVI и началото на XVII в.

Зографите

Заключение

Списък на илюстрациите

Приложения

Списък на най-често сравняваните в текста паметници извън България в хронологичен ред

Надписи върху камък в църквата „Св. Стефан“ и от надгробия във и около нея

Някои исторически сведения за църквата „Св. Стефан“

Иконографски индекст

Библиография

Summary

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 410
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-245-180-6
Creation date 2022
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset