Elements of the Germanic fibula costume south of Danube river. According archaeological findings from the Balkan provinces of the Eastern Roman Empire (VVI centuries)

 

Table of contents

Въведение

І. Историографски поглед

І. 1. История на археологическите проучвания до Първата световна война

І. 2. История на археологическите проучвания след Втората световна война

ІІ. Исторически аспекти

ІІ.1.1. Проблемът „етноними

ІІ.1.2. Географска граница на балканските провинции на Източната Римска империя през VVІ век

ІІ.1.3. Германско присъствие в балканските провинции на Източната Римската империя през хунския и постхунски период

ІІ.1.4. Германското присъствие в балканските провинции на Източната Римската империя в края на VVІ век

ІІІ. Анализ на материала

ІІІ.1. Фибули

ІІІ.1.1. Двуплочни фибули, изработени от пластини и техните производни типове

ІІІ.1.1.1. Двуплочни фибули, изработени от пластини

ІІІ.1.1.1.1. Двуплочни фибули, изработени от пластини

ІІІ.1.1.1.2. Лети имитации на двуплочни фибули, изработени от пластини

ІІІ.1.1.2. Производни типове на двуплочните фибули, изработени от пластини

ІІІ.1.1.2.1. Фибули тип Братей

ІІІ.1.1.2.2. Фибули тип Вишков

ІІІ.1.1.2.3. Други типове и варианти

ІІІ.1.2. Лъчеви фибули

ІІІ.1.2.1. Фибули с пет или повече лъча на челната и ромбовидна или многоъгълна форма на стъпалната плочка

ІІІ.1.2.1.1. Фибули тип Домолошпуста/Бачордас

ІІІ.1.2.1.2. Фибули, обособени на база орнаментация от тип Сексард-Паланк/Соколнице

ІІІ.1.2.1.3. Фибули с оформен гладък ромб в средата на стъпалната плочка („Гепидски тип)

ІІІ.1.2.1.4. Фибули тип Реджио Емилия и Удине-Планис

ІІІ.1.2.1.5. Други типове и варианти

ІІІ.1.2.2. Фибули с три лъча на челната и ромбовидна форма на стъпалната плочка

ІІІ.1.2.2.1. Фибули тип Гурзуф

ІІІ.1.2.2.2. Фибули с ветрилообразна украса на челната плочка

ІІІ.1.2.2.3. Други типове и варианти

ІІІ.1.2.3. Фибули с три и пет лъча на челната плочка и профилирано краче

ІІІ.1.2.3.1. Фибули тип Кормадин-Яково

ІІІ.1.2.3.2. Фибули тип Крефелд

ІІІ.1.3. Двуплочни фибули с правоъгълна челна и свободно развита по форма стъпална плочка

ІІІ.1.3.1. Северни германски типове фибули с правоъгълна челна плочка

ІІІ.1.3.1.1. Фибули тип Кингс Фийлд/Чесъл Даун

ІІІ.1.3.1.2. Тип фибули с пластичен бутон върху дъгата

ІІІ.1.3.1.3. Други типове и варианти

ІІІ.1.4. Други типове фибули

ІІІ.1.4.1. Двуплочни фибули с триъгълна челна и ромбовидна стъпална плочка

ІІІ.1.4.1.1. Фибули тип Левице/Прша  

ІІІ.1.4.2. Фибули брошки

ІІІ.1.4.2.1. Фибули брошки с орлова семантика

ІІІ.1.4.2.2. Фибули брошки с геометрична форма

ІІІ.1.4.2.3. Фибули брошки тип цикада

ІІІ.1.4.2.4. Фибули брошки с S-овидна форма

ІІІ.1.4.3. Други типове и варианти

ІІІ.1.4.3.1. Англосаксонски фибули

ІІІ.1.4.3.2. Фибули с равни рамене

ІІІ.1.4.3.3. Провинциалноримски типове фибули

ІІІ.1.4.3.4. Други типове фибули

ІІІ.2. Катарами

ІІІ.2.1. Коланни катарами

ІІІ.2.1.1. Коланни катарами с плочка с геометрична форма

ІІІ.2.1.1.1. Коланни катарами с плочка с ромбовидна форма

ІІІ.2.1.1.2. Коланни катарами с плочка с правоъгълна форма

ІІІ.2.1.1.3. Коланни катарами с плочка с овална или близка форма

ІІІ.2.1.2. Коланни катарами с плочка с орлова семантика

ІІІ.2.1.2.1. Коланни катарами с правоъгълна плочка с орлови глави

ІІІ.2.1.2.2. Коланни катарами с различна по форма плочка с орлови глави

ІІІ.2.1.3. Коланни катарами без плочка

ІІІ.2.1.3.1. Коланни катарами без плочка с В-образна дъга

ІІІ.2.1.3.2. Коланни катарами без плочка с D-образна дъга

ІІІ.2.1.3.3. Коланни катарами без плочка с удебеление в предната част на дъга

ІІІ.2.2. Други елементи на коланната гарнитура

ІІІ.2.2.1. Други елементи на коланната гарнитура

ІІІ.2.2.1.1. Закопчаващи механизми с S-овидна форма

ІІ.2.2.1.2. Закопчалка на коланни чанти

ІІІ.3. Украшения

ІІІ.3.1. Обици

ІІІ.3.1.1. Обици с многостенно мънисто

ІІІ.3.1.1.1. Обици с масивно кухо или ажурно многостенно мънисто

ІІІ.3.1.1.2. Обици с плътно многостенно мънисто

ІІІ.3.1.2. Други типове обици

ІІІ.3.1.2.1. Обици с висулки

ІІІ.3.2. Гривни

ІІІ.3.2.1. Гривни с декоративно оформени краища

ІІІ.3.2.1.1. Гривни с разширени краища

ІІІ.4. Тоалетни принадлежности

ІІІ.4.1. Огледала

ІІІ.4.1.1. Огледала с централно ухо

ІІІ.4.1.1.1. Огледала тип Чми/Бригецио

ІІІ.4.1.1.2. Други типове огледала

Заключение

Списък на съкращенията

Литература

Изворова база

Каталог

Summary

 

Елементи от германския фибулен костюм на Юг от Дунав

Details
Publisher Avangard Print
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 370
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-337-143-3
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset