Dubrovnik's documents about the history of Bulgaria and the Bulgarians in 13th15th century. Volume 1 (12301403) 
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни бележки

Изследвания и публикации на дубровнишки документи от XIIIXIV в. от български учени

Издание, превод и коментар на документи

№1. Дарствена грамота на цар Иван Асен II, дадена на Дубровник и неговите търговци (април 1230 г.)

№2. Договор на цар Михаил II Асен с Дубровнишката република (15 юни 1253 г.)

№3. Клетвена грамота на Дубровнишката република пред жупана на Хълмското княжество Радослав с упоменаване на договора с българския цар Михаил II Асен (22 май 1254 г.)

№4. Клетвена грамота на хълмския жупан Радослав за спазване на мир с Дубровник и с неговия съюзник българския цар Михаил II Асен (22 май 1254 г.)

№5. Ковачът Георги Българина в Дубровник (12821283 г.)

№6. Пратеничество и дарове за сватбата на сръбския крал Стефан Урош II Милутин с Анна, дъщеря на българския цар Георги Тертер I (11 август; 1119 ноември 1284 г.)

№7. Поръчения на Големия съвет относно договори и споразумения с Венецианската република (14 юли 1319 г.)

№8. Кравен Българина действа като пират в околностите на Спинарица (22 август 1315 г.)

№9. Четири документа за дълговете на дубровнишки търговци, пребиваващи в България (1329-1331)

№10. Решения на Големия съвет за тържествено пратеничество във връзка с победа на сръбския крал над българския цар (август 1330 г.)

№11. Решения на Големия съвет за тържествено пратеничество във връзка със сватбата на крал Стефан Душан с българската царска сестра Елена (март 1331 г.)

№12. Жалба на дубровнишки търговец за заграбени платове в Ниш от българската царица Анна-Неда и разпит на свидетели (1335, 1337 г.)

№13. Нотариални актове на българската царица Анна-Неда и нейната свита от 1340 г.

№14. Решение на Малкия съвет за отпускане на помощ за бившата българска царица Анна-Неда (8 юни 1343 г.)

№15. Решение на Малкия съвет във връзка със закупуването на жито (31 август 1346 г.)

№16. Решения на княза на Дубровник и на съветниците за закупуване на жито в Цариград, Негропонте и Черноморието (юлиавгуст 1347 г.)

№17. Решения на Големия съвет за обезщетение на синдик, изпратен в Цариград за закупуване на жито (9 вефруари 1349 г.)

№18. Хрисовул на сръбския крал Стефан Душан в полза на дубровчани със забрана за внасяне на оръжие в България и в други страни (20 септември 1349 г.)

№19. Дубровнишкият ковач Прибче заявява, че е получил кожи, замби и други неща в „български чувал“ (4 декември 1354 г.)

№20. Разследване за откраднати платове, намерени у търговец, запътил се към Видин (20 февруари 1355 г.)

№21. Хрисовул на сръбския цар Стефан Урош V в полза на Дубровник с препотвърждаване на забраната за внос на оръжие в България и в други страни (25 април 1357 г.)

№22. Решения на Малкия съвет за доставка и износ на жито и восък от пълномощници на българския император (13611362 г.)

№23. Писмо на управата на Дубровник до Синдика в Апулия със споменаване на императора на България Лудовико (7 ноември 1361 г.)

№24. Призовка за Бугарино от Дубровник за изплащане на дълг (3 и 31 декември 1362 г.)

№25. Из завещание на дубровнишки търговец със споменаване на търновската църква „Св. Петка“ (10 юли 1363 г.)

№26. Заявление на хазяйката на дома, в който бит отседнал българския император (23 септември 1365 г.)

№27. Сведение от 1366 г. за съдбата на слугиня на българската царица Анна-Неда (17 май 1366 г.)

№28. Пратеничество до Унгарското кралство, което тогава се простирало до Видин (ноември 1366 г.)

№29. Писмо до дубровнишки пратеници при крал Вълкашин (20 декември 1396 г.)

№30. Нареждане ан дубровнишката управа до пратениците й при крал Вълкашин, който щял да бъде в Скопие и Призрен (10 юни 1371 г.)

№31. Разпореждане на дубровнишката управа до пратениците й в Зета (юни 1371 г.)

№32. Разпореждане на консула на Ново Бърдо за ограбване на дубровнишки търговец във Велбъждкото княжество на деспот Йоан Драгаш (11 юли 1373 г.)

№33. Радивое Боич Българина се наема да работи в Дубровник до края на живота си само срещу храна и дрехи (8 май 1375 г.)

№34. Нотариално писмо за връщане на дълг, доставено и връчено в София (октомври-декември 1376 г.)

№35. Нареждане на дубровнишката управа за доставка на просо от деспотството на Драгаши, Солун и Черно море (7 април 1377 г.)

№36. Разпореждания на съвета на помолените за търговците в Босна, Унгария, Видин, Склавония и в други земи (16 април 1381 г.)

№37. Решения на Големия съвет за обмитяването на чуждестранните търговци (3 юни 1385 г.)

№38. Разпореждане на дубровнишката управа за митата на чужденците (3 юни 1385 г.)

№39. Решения на Съвета на помолените за пратеничество при княз Лазар, унгарската кралица и други (13861388 г.)

№40. Оплакване на дубровнишки търговец за кожи от Видин, изчезнали при превозването им до Дубровник (15 октомври 1387 г.)

№41. Решения на Големия съвет аз избора на дубровнишки консули в Славония, Босна, Срем и България 917 декември 1387 г.)

№42. Нотариален акт за продажба на роб от турско-гръцки произход на търговец от Барселона (22 август 1389 г.)

№43. Решения на Малкия съвет, между които за право да бъде изнесен зехтин за царя на Видин (4 септември, 6 и 11 октомрви, 1390 г.)

№44. Никола Българина  учител и лечител в Дубровник (13901396)

№45. Решение на Големия съвет за продължаване с още три години на пълномощията на ректора и Малкия съвет за назначаване на консули в Сърбия, Босна, Срем и България (12 февруари 1392 г.)

№46. Решение на Малкия съвет за пратеничество при турците (12 май 1392 г.)

№47. Решение на Малкия съвет във връзка с доставянето на жито и зърнени храни от Мала Азия и Романия (20 септемрви 1392 г.)

№48. Решения на Малкия съвет за доставка на жито от Мала Азия и Тракия (1 и 3 октомрви 1392 г.)

№49. Решения на Малкия съвет за назначаване на синдик в Романия (3 октомври 1392 г.)

№50. Решение на Съвета на помолените относно вестоносец до Ново Бърдо (25 ноември 1396 г.)

№51. Решения на Големия съвет за консулите на републиката в Славония, Босна, Срем и България (28 ноември 1398 г.)

№52. Решение на Малкия съвет относно пратеничествата до Унгария, България, Склавония, Босна, Хърватия, Венеция, Марка и Апулия (1 април 1399 г.)

№53. Титулуването на сръбския владетел като „Цар на България“ в решения на Големия съвет относно новопридобити земи и селища (23 май 1399 г.)

№54. Решение на Големия съвет във връзка с пристигането в Дубровник на византийския император Мануил II Палеолог (16 март 1403 г.)

№55. Из напътствие на дубровнишката управа към пратеника до войводата Сандал с упоменаване на България (25 юни 1403 г.)

Приложение №1. Документи за отношенията между България и Дубровник

I. Първа Пинциева грамота от 994 г.

II. Свидетелство за византийско-дубровнишки договор от юни 1192 г.

III. Венецианско свидетелство за ощетяване на дубровнишки търговец в Несебър (1278 г.)

IV. Три писма от наполския архив за снабдяване с жито на бившата българска царица Анна-Неда (1337, 1338и 1346 г.)

А. Писмо на крал Роберт Анжуйски до пристанищните магистри в Апулия (1 ноемрви 1337 г.)

В. Писмо на крал Роберт Анжуйски до пристанищните магистри в Апулия (5 юли 1338 г.)

С. Писмо на кралица Джована I Неаполска до съдията-магистър Анри дьо Корне в Апулия (6 юли 1346 г.)

V. Писмо на дубровнишки съдии във Видин до унгарския бан Бенедикт Химфи (15 септември 1368 г.)

VI. Две удостоверения на дубровнишката управа относно наследствени права на знатното семейство Пиерици над имоти на Соимировичи (1686, 1688 г.)

Приложение №2. Факсимилиета на някои публикувани в този том документи

Езиково-терминологичен речник

I. Кирилица

II. Латиница

Ползвани архивни фондове и каталози на държавния архив в Дубровник

I. Проучвани архивни фондове от Държавния архив в Дубровник (Državni arhiv u Dubrovniku  DAD) за настоящия том

II. Описи, каталози и обзори на Държавния архив в Дубровник

Използвани съкращения за извори и изследвания

А. Кирилица

В. Латиница

Именен и географски показалец

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4297-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset