Diplomatics of the Medieval Sources: Documents of Rulers
Author: Valery Stoyanov. Language Bulgarian with summaries in English, German and Russian

 

Table of contents

Увод

I. Дипломатиката като научна дисциплина

1. Основни положения. Предмет, методи и задачи

2. Развитие на дипломатическите проучвания в Европа

3. „Ориенталската“ дипломатика

II.  Дипломатика на българските царски грамоти

1. Българската дипломатика и средновековното българско документопроизводство

2. Външни белези на средновековните български документи

3. Структура и дипломатически формуляр на средновековните български документи

4. Автентичността на средновековните български грамоти

III. Дипломатика на османотурските султански документи

1. Османотурската дипломатика и нейното развитие

2. Османотурските документални извори

3. Султанските документи

А. Категория “nāme”

Б. Категория “hükm”

В. Категория “berāt”

4. Особености на дипломатическия формуляр в протокола на султанските документи:

А. Инвокация

Б. Интитулация

В. Инскрипция:

1. Група “dustūr”

2. Група “emīr”

3. Група “iftihār”

4. Група “fahr, mefhar, mefāhir”

5. Група “aqdā”

6. Група “qudvet”

7. Група “varia”

 Г. Салютация

 Д. Транзиция

 Е. Нотификация

5. Формални елементи в същинския текст и есхатокола на документите:

А. Експозиция

Б. Диспозиция

В. Санкция и коминация

Г. Короборация

Д. Датация

Е. Владетелският „подпис“  туграта

Индекс на цитираните автори

Съкращения

Резюме на руски език

Резюме на английски език

Резюме на немски език

Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи

Details
Publisher Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences
Language Bulgarian with summaries in English, German and Russian
Pages 264
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-430-064-3
Creation date 1991
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset