History and culture of the Karnobat region. Volume 4: Proceedings of the conference "Archaeological studies in region of Karnobat", 2829 October 1998
История и култура на Карнобатския край. Том 4
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Д. Момчилов. Атанас Игнатиев Караиванов (18801948)

Н. Кръстева, Д. Георгиева. Кореспонденцията на Атанас Игнатиев Караиванов  поглед към историка-археолог и краевед

Д. Момчилов. Археологическите проучвания в Карнобатския край

А. Игнатиев. Предисторическата селищна могила при гара Карнобат

Я. Бояджиев. Ролята на Източна Тракия в неолитизацията на българските земи

И. Венедиков. Карнобатско преди създаването на Карнобат

Р. Георгиева. Паметници на тракийската култура от Карнобатско

К. Господинов. Два каменни блока с релефи от Бургаския музей, намерени в село Зимен, местността „Скендерлий“

Ц. Попова. Анализ на растителен материал от надгробната „Дядо Минчова“ могила край с. Житосвят, Карнобатско

Ц. Дражева. Археологически проучвания на късноантичната и средновековна крепост в местността „Градището-Голое“ край село Лозарево

А. Каменаров. Общогеографска и топографо-геодезическа характеристика на археологическия обект „Маркели“  гр. Карнобат

Ж. Аладжов. Мартириумът в Маркели

С. Бояджиев. Раннохристиянски мартирион в Маркели и наслоените върху неговите остански средновековни църкви

М. Манолова. Керамика от XIXII в. от крепостта Маркели

Й. Статева. Бележки върху орнитофауната на Карнобатската крепост Маркели

Л. Нинов. Остеоархеологически изследвания на материали от крепостта Маркели

Б. Петрунова. Битови изображения върху паметници от еврейския некропол в град Карнобат

Д. Аладжова. Монетното богатство на Карнобатския край

Л. Лазаров. Ранни османски монети от фонда на Карнобатския музей

Съкращения

Участници в тома

 

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian
Pages 234
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-15-0093-5
Creation date 2002
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset