Die Monographie beruht auf den Ergebnissen der archaeologischen Erforschung
des ersten bulgarischen Klosters in Pliska.

 

Table of contents

Предговор

Уводни бележки

1. История на проучванията

2. Методика на теренното проучване и стратиграфия

3. Цели и задачи

Част първа. Архитектура на манастира

1. Разположение и планировка

2. Основни сгради и съоръжения

               Манастирска църква

               Оградна стена с блоков градеж

               Архиепископски дворец

               Жилищна сграда с верижен план

               Баня №1

               Дидаскалейон и скрипторий – школа

               Портик, южно от баптистерия на базиликата

               Дворове, дворни настилка, канали и др.

               Оградна стена на втория северен двор

               Постройка зар Архиепископския дворец

               Баня №2 до големия кладенец

               Сграда пред западната оградна стена

               Жилищна сграда до източната оградна стена

               Сгради с верижен план

               Преградна стена на третия северн двор

               Укрепяване на втория северен двор

               Следи от късни постройки в комплекса

Част втора. Материали от разкопките. Производствени съоръжения

1. Археологически материали

               Битова керамика

               Строителна керамика

               Архитектурани детайли

               Знаци

               Накитни предмети

               Оръдия на труда

               Оръжие и конско снаряжение

               Метални предмети на бита и други детайли

               Изделия от кост

2. Производствени съоръжения и стопанска дейност

3. Некрополи и гробове

4. Каталог на гробовете

5. Каталог на находките от манастира

Част трета. История на манастира: възникване, развитие и характер

1. Създаване на манастира

               Ролята на княз Борис I и епископ Формоза Портуенски

               Проблемът за седалището на „архиепископия България” след 870 г.

               Печатът на епископ Николай и въпросът за началото на резиденцията

               Моливдовулите на архиепископ Георги и българската архиепископия след 877/878 г.

2. Характер на комплекса

3. Развитие на резиденцията-манастир

               Развитие на манастира след края на IX в. до началото на ХI в.

Заключение

Приложение: печати и монети от Голямата базилика

Zusammenfassung

Съкращения

 

 

Архиепископията – манастир в Плиска

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House / Pensoft
Language Bulgarian with a summary in German
Pages 236
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-430-777-X
Creation date 2001
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset