The age during socialism: Generations in the family and society
Language: Bulgarian

 

    Contrary to chronological logic, the book begins with the old-age. But its logic is the "life cycle" of the regime, not the ageing of people who live in it. For the "young system" old age is abnormal since it is symbol of the past from which it seeks to escape. It should be segregated and hidden or at least not seen by the institutional outlook, detemined to the future. Later, with the aging of the regime itself, but not of its utopia, old age must be somehow overcome, if not overturned. In the end, the "youth" revolutionary rush quietly gives way to conservatism and the effort to control, entrench and keep youth in a well-worn paths.

 

Table of contents

Д. Колева. Въведение. За бригадирската младост на Михаил Х. и за поколенческия обществен договор

К. Попова. Домовете за възрастни хора в първите години на социализма в България

Н. Гълъбова. Социализъм и ентропия: трансформиране на възрастното тяло чрез спорт

С. Балуцова. Отношенията „родители  деца“ според българското социалистическо законодателство (по примери от Закона за лицата и семейството и семейните кодекси от 1968 и 1985 г.)

И. Ефтимова. „Нямахме много, но имаше спокойствие“. Остаряването през социализма в динамиката на автобиографично-институционално-общественото взаимовлияние

В. Дечева. Герои и актьори: Forever young

В. Ножарова. Организационни аспекти на младостта. Ателието на младия художник към СБХ

Н. Вуков. Жизнени светове и историческа приемственост: възраст и поколение в паметниците от социализма в България

В. Воскресенски. Травма и социална позиция  поколенчески аспекти

Г. Гончарова, Т. Карамелска. Смъртта и отвъдният живот в генерационна перспектива: от социалистическото погребение до личния рай

Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Details
Publisher Centre for Advanced Study Sofia
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-320-682-7
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset