Memory and justice: Personal memories and public stories about communism
Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма

Category: Bulgaria during the Socialist period
Language: Bulgarian

 

    The book presents an in-depth study of the ways in which Bulgarian society copes with its communist past. The focus is on the "official" memory of Bulgaria's communist past, which finds expression in the media, rituals, movies, books and even the urban environment, and the everyday memory transmitted through stories of individuals, families, generations and small local communities. 
    The main questions posed by the author are: How do we remember the recent past? How is Socialism/Communism constructed as a public and cultural memory? Are these processes different in other post-communist countries? What is the relationship between official and everyday memory? And between memory and a sense of justice? How are personal memories affected by public attitudes? Does the change in official memory affect personal, biographical memories?

 

Table of contents     

Благодарности

Въведение: архипелаг Памет

Глава 1. Памет и разказ, или кутията с инструменти

Колко вида памет?

Колективната памет, или кой всъщност помни

Места на памет, или какво се помни

Как се помни: комуникативна и културна памет

От културна памет към култури на памет и политики на памет

Защо тъкмо разказ?

„Големи“ и „малки“ разкази

I част. Политики на памет и култури на памет

Глава 2. Новият „голям разказ“: справяне с миналото

Политики на памет: „холокостизиране“ на комунизма?

Мнемополитическа регионализация: две европейски култури на памет

Глава 3. Политики на справедливост: възстановителното право

Законодателно осъждане и криминализация на комунистическия режим

Справедливост за жертвите

Реабилитация

Реституиране на отнета собственост

Търсене на отговорност от извършителите  от правната в моралната сфера

Наказателно преследване

Лустрация

Глава 4. Политики на признаване

Установяване на фактите  „архивната революция“

Политики на истината и институции на паметта

Изработване на нов исторически разказ

Институти на паметта

Формиране на култури на памет: мемориализация и музеализация

Паметта за жертвите в публичното простран ство

Музейни разкази за комунизма

II част. Мнемонични разкази и общности на памет

Глава 5. „Тръни в духа“: травматични разкази

Травма и памет

Колективна травма? Възможно ли е?

Комунистическите репресии като културна травма

Белене като топос в травматичния разказ

Публичната памет: топоси, тропи, сюжети

Местната памет в Белене: топоси, тропи, сюжети

Разказът за общностите: „ние тука сме на две“ 

Миналото: наводнения, кал, качамак 

Социалистически преобразования: къщи, асфалти, тротоари 

Островът: „чист рай, злато за нас“ 

Лагерът в местната памет: травматично изтласкване или ограничена рационалност

Възпитаване на памет?

Оголеният живот и damnatio memoriae 

Политиката на състрадание и местната публичност

Глава 6. „Печал, почти надежда“: носталгични разкази

Понятието  от медицината към културологията

Носталгия и неосталгия в постсоциалистически контекст

Ретроспективни миражи: носталгията като биографичен феномен

Всекидневен социализъм

Спокойствие и сигурност

Солидарност в микрообщността: своите, не режимът

Изгубените ценности

Homo nostalgicus без стигма

За нормалността на посткомунистическата носталгия

Пред предизвикателствата на промените

Носталгично поколение?

За ненормалността на посткомунистическата носталгия

Заключение: Има ли надежда за паметта?

Използвана литература

 

Details
Publisher Ciela / Institute for Studies of the Recent Past
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-28-3219-5
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset