Ivan Yordanov. Corpus of the Seals of Medieval Bulgaria 

 

Table of contents

Предговор

Въведение

Част първа. Печатите на Първото българско царство

Глава I. Печатите на владетелите от Велика България

I.1. Пръстен-печат на Кубрат  патриций (635-665)

Глава II. Печати на българските владетели до Покръстването

II.1. Моливдовул на Мавър, патриций и архонт на серимисините и българите (ок. 700 г.)

II.2. Моливдовул на Тервел като кесар (705-721 г.)

II.3. Mоливдовул на Телериг (Теофилакт) патриций (след 777 г.)

II.4. Хрисовули (?) на хан Омуртаг (816-832)

Глава III. Печати на българските владетели след Покръстването

III.1. Печати на Михаил I (864-889, †907)

III.1A. Михаил, архонт на България (864-889)

III.1Б. Михаил монах, от Бога поставен архонт на България (864-907)

III.2. Печати на Симеон I Велики (893-927)

III.2А. Симеон, архонт на България (893-?)

III.2Б. Анонимен печат на български владетел от IX в.

III.2В. Анонимни „Симеонови“ печати (?-913)

III.2Г. Симеон, миротворен василевс (913-?)

III.2Д. Симеон, василевс на ромеите (?-927)

III.2Е. Симеон василевс (913-927)

III.3. Печати на Петър I (927-969)

III.3A. Петър I и Мария Лакапина (927-945)

III.3Аа. Петър и Мария, василевси на българите (927-?)

III.3Аб. Петър и Мария, автократори на българите, или Петър и Мария, августи и василевски (40-те години на Х в.)

III.3Ав. Петър и Мария, благочестиви василевси на българите (40-те  50-те години на Х в.)

III.3Б. Петър I  едноличен владетел (945-?)

III.3Ба. Петър, василевс (945-?)

III.3Бб. Петър, деспот (963-969)

III.3Бв. Петър I  цар на българите (?-969)

Глава IV. Печати на престолонаследници и багатури

VI.1. Печати на Йоан, багатур и престолонаследник (927-?)

VI.2. Печати на Михаил, багатур и престолонаследник (IX-X в.)

VI.3. Печати на N., багатур и василевс на българите, или N., багатур на българския василевс

VI.4. Неидентифициран печат със знак IYI

Глава V. Печати на българската църква (864-971)

V.1. Печат на Исая, епископ на България (864-866)

V.2. Печати на Георги, архиепископ на България (?-889)

V.3. Печати на Георги, монах и синкел български (втората половина на Х в.)

V.4. Печати на Николай, епископ Θεοβουλεία (IX в.)

Част втора. Печатите на Второто българско царство

Глава I. Печати на българските владетели

I.1. Печати (?) на Теодор, василевс на ромеите (1185-1190)

I.2. Печат на Йоан, василевс на българите (XII-XIII в.)

I.3. Печати на Йоан-Асен I (1186-1196)

I.4. Печати на цар Калоян (1197-1207)

I.5. Печати на цар Борил (1207-1218)

I.6. Хрисовул на цар Йоан Асен II (1230-1241)

I.7. Печати на цар Мичо Асен (1256-1263)

I.8. Печати на цар Константин Асен (1257-1277)

I.9. Печати на цар Йоан Александър (1331-1371)

I.10. Печати на цар Йоан Шишман (1371-1393)

Глава II. Печати на Българската църква

II.1. Моливдовул на патриарх Висарион (средата на XIII в.)

II.2. Моливдовул на патриарх Симеон (40-те години на XIV в.)

Глава III. Матрици печати от Второто българско царство

Глава IV. Пръстен-печати на български сановници

IV.1. Бесаров пръстен-печат (XIII-XIV в.)

IV.2. БВитомиров пръстен-печат (XIII-XIV в.)

IV.3. Доброславов пръстен-печат (XIII-XIV в.)

IV.4. Калоянов пръстен-печат (XIII в.)

IV.5. Пръстен-печат на Петър, епикерни и братовчед царев (XIII в.)

IV.6. Радославов пръстен-печат (XIV в.)

IV.7. Сенов пръстен-печат (XIII-XIV в.)

IV.8. Пръстен-печат на Слав, столник царев (XIII-XIV в.)

IV.9. Пръстен-печат на меченосеца Тагчи (XIII-XIV в.)

IV.10. Пръстен-печат на Хинат севаст (XIII-XIV в.)

IV.11. Ходоров пръстен-печат (XIII-XIV в.)

IV.12. Пръстен-печат на Ходор севаст (XIII-XIV в.)

IV.13. Пръстен-печат на Хриз (XIII-XIV в.)

Заключителни думи

Индекс на имената, титлите и длъжностите върху българските печати

Списък на публикациите, в които са обнародвани средновековни български печати

Addenda et corrigenda

Табло I-XIII

Таблица I

Приложение 1. Moливдовул на бъгларския цар Ивайло (1277-1280) или на Никифор Лахана, византийски сановник от XII в.

Приложение 2. Печати на потомците на цар Йоан Владислав във Византия

Табло XIV-XV

Корпус на печатите на Средновековна България

Details
Publisher Agato
Language Bulgarian
Pages 204
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 954-8761-60-2
Creation date 2001
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset