Sociology as a civic engagement: А jubilee collection in ocassion of the 65th anniversary of Prof. Petya Kabakchieva
Социологията като граждански ангажимент. Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя Кабакчиева
Category: SociologyPapers in honor of...
Language: Bulgarian

 

Table of contents

За Петя Кабакчиева  социолог, гражданин, приятел

Библиография на проф. Петя Кабакчиева от 1989 г. до днес

Социални науки: преосмисляния и хоризонти

Г. Фотев. Новата социология

К. Коев. Всекидневното измерване или за една пресечна точка между феноменология и етнометодология

С. Колева. Социалните науки и съвременните форми на националното: преосмисляне на наследството

Неканонични исторически ракурси

Е. Михайловска. Приятел от детинство...

Р. Пожарлиев. Каква е таз яхния? (Парадоксите при българската кулинарна културна модернизация след Освобождението от османско владичество)

А. Кьосев. Османска София срещу ориенталска София: факти, гледки и фантазми

Н. Янев. Скритата икономика на националната революция: примерът с вмро

Л. Пожарлиев. „Mi gradime prugu  pruga gradi nas“ идеология и транспортна инфраструктура в младежките бригади в социалистическа Югославия и България (19461950)

Перипетиите на публичното

Р. Смилова. Препрочитайки хана аренд: за „баналността на злото“, отказа от мислене и деполитизацията на демократичната политика

И. Кръстев. Страхът от намаляващите числа

С. Попов. Въведение в проблематиката на риска

Н. Огнянова. Цифровата демокрация на прага на пост-пост-истината

М. Якимова. Професията на журналиста и перипетиите на свободното слово

Л. Вайсова. „Извършителите“ на нападенията над жени в новогодишната нощ 20152016 в Германия през интерпретацията на експерти и журналисти в българската публичност (анализ на трите сутрешни блока на БНТ, БТВ и Нова Телевизия)

И. Иванова. Разделението на властите според конституционния съд

България и европа: ценности в движение

Б. Захариев. Единство или многообразие? За универсалното и особеното в някои ценностни структури в Европа и България

Р. Антонова. Традиционни ценности, фатализъм и опит от между- и вътрегрупови взаимодействия при български и ромски младежи

М. Стойчева. Възприятия на Европейския съюз. Поглед отвън

П. Славова, Р. Тодорова и кол. Портрет на мобилностите в представите на „не-мобилните“: икономически и културни аспекти в селските райони. Троян, Априлци и Угърчин

Образование и неравенства

С. Маринова. Резонанс и (не)равенство (върху примера на училището)

Р. Стоилова. Равенство на възможностите, неравенства и социална справедливост

К. Харалампиев. Оценка на обучения за гражданско участие в селските райони (сравнение между Германия, Чехия и България)

П. Бояджиева. Отвъд икономическата полза и инструментализма: висшето образование като сфера на признаване

„опитомяване“ на извънредното

М. Грекова. Извънредна не-общност? (Българите на о-в Ливингстън)

Р. Смедовска. „Нормализацията“ на извънредното положение

Ю. Методиева. Вирусът  аватар на необичаната държава

М. Минева. „Covido, ergo zoom“ или как класиката стана популярна

Авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 528
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5418-5
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset