Totyu Koev. The Dogmatic Formulae of the Seven Holy Ecumenical Councils
Language: Bulgarian

 

Table of contetns

Предговор

Увод

Първи Вселенски събор

1. Доникейски период

а) Изяснение на това наименование

б) Катехизическите школи в Александрия и Антиохия

в) Антитринитарни ереси през първите три века          

г) Възникване на арианството

д) Учението на Арий

е) Учението на св. Атанасий Александрийски

ж) Антиохийският събор (324/325)

2. Причини за свикване на събора

3. Оформяне на партии или групи преди официалното тържествено откриване на събора

4. Откриване на събора, времетраене на съборните заседания и брой на участниците

5. Ход на съборните заседания и решения

6. Смисълът на употребените в Никейския символ изрази έκ της ούσίας του πατρός и όμοούσιος

7. Мнението на Hans Lietzmann за произхода на Никейския символ

8. Основни идеи в Никейския символ

Втори Вселенски събор

1. Следникейски период

а) Причини за невъзприемане на Никейския символ

б)  Св. Атанасий Велики  защитник на Никейския символ

в) Нови събори, символи и учения за Второто Лице на Св. Троица

2. Догматическата дейност на събора

3. Теория на Hort и Harnack за произхода на Константинополския символ

Трети Вселенски събор

1. Предефески период

а) Триадология и Христология

б) Христологическият проблем в богословието на Аполинарий Лаодикийски

в) Диодор Тарсийски и Теодор Мопсуетийски

г) Христологическите възгледи на Несторий

д) Христологическият възглед на св. Кирил Александрийски

е) Смисъл и съдържание на формулата

2. „Догматическата“ дейност на събора

3. Антиохийската уния от 433 г.

Четвърти Вселенски събор

1. Предхождащата събора обстановка

а) Монофизитство

б) Константинополски събора (448)

в) Разбойнически събор (449)

2. Догматическа дейност на събора

а) Основоположни документи

б) структура на халкидонското вероопределение

3. Заключение

Пети Вселенски събор

1. Спор за трите глави

2. Протичане и дейност

3. Съборно решение  

Шести Вселенски събор

1. Предхождаща сбирка

2. Протичане и дейност на събора

3. Съборно вероопределение

Седми Вселенски събор

1. Историко-догматически поглед върху предхождащата събора обстановка

2. Причина за свикването на събора

3. Догматическа дейност на събора

4. Съдържание на вероопределението

5. Значение на вероопрелението

Литература

Догматическите формулировки на седемте вселенски събора

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3254-1
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset