Bulletin of the Regional historical museum  Razgrad. Volume 1
Известия на Регионален исторически музей — Разград. Том 1
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Съдържание

Археология

С. Станев. Новооткрити праисторически селища от Ранния и Късния Халколит по басейните на реките Поповски и Черни Лом

Е. Найденова. Типология и сравнителен анализ на керамичния материал от I хоризонт на селищна могила при Радинград със синхронни археологически обекти

D. Chernakov. The Chalcolithic ceramic complex from the prehistoric settlement near the village of Cherven, Rousse region

Д. Дилов. Каменни брадви с отвор от Бронзовата епоха в колекцията на РИМ  Разград

Я. Иванов. Изображение на шлем от Свещарската гробница

Х. Кузов. Възникване, усъвършенстване и символика на заключващите устройства

З. Димитров. Ордерни елементи от епохата на принципата в региона на Абритус. Част І. Дорийски капители

Г. Радославова. Коланна гарнитура от гроб на Beneficiarius Consularis от село Липник, Разградска община

А. Минчев. Късноримска бронзова матрица с изображение на Майката на боговете от Варненския археологически музей

П. Владкова. За архитектурния комплекс западно от Нове през VVІ в.

Н. Русев. Части от ажурни коланни гарнитури от фонда на Исторически музей  Попово

В. Тенекеджиев. Късноантична мраморна маса от Абритус

С. Дончева. Оловни медалиони от Разградско

С. Йорданов. Западната крепостна порта на средновековния град Червен

А. Конаклиев. Инструменти от крепостта Мисионис край Търговище

И. Чокоев. Текстилни фрагменти, открити в гроб от средновековен некропол край село Дриново, Поповско

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика

Р. Гущераклиев. Част от колективна монетна находка с римски императорски монети (ІІІ век) от Ловешко

И. Лазаренко. „1929 Девненската крупна монетна находка“

В. Върбанов, С. Иванов. Находка от денари и антониниани от Опака, Търговищко

Г. Дзанев. Колективна монетна находка от село Дряновец, Разградско

К. Стоева. Монети от църква № 1 в аула до село Хан Крум, Шуменско

С. Михайлов. Циркулация на бронзовите монети на император Маврикий (582602) на територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия

В. Овчаров. Неописани български монети от XIV век. Нови типове и варианти

В. Овчаров. Ново тълкуване на една наскоро публикувана монета на Йоан Срацимир от нов тип?

В. Овчаров. Два типа неописани български имитативни медни монети от XIV и началото на XV век

Х. Харитонов. За Хароновия обол и една практика на приложението му с църковни монети в Разградско през ХVІІ и ХVІІІ век

Ж. Жекова. Оловни печати от Разград и региона в колекцията на Регионален исторически музей  Шумен

М. Минкова, И. Иванов. Анализ на графит от църква № 2 в местността Аврадака до Преслав

История на българските земи XVXIX век

Л. Миков. Хамамът и изворната чешма „Башпънар“ в Разград

А. Мустафа. Разбойничеството в Делиормана през XVII и XVIII век

В. Белева. За енциклопедичността на един буквар от 1844 година във фонда на ИМ – Исперих (или още веднъж за „Рибния буквар“)

И. Стоянов. Тефтерът на църковното настоятелство при храм „Архангел Михаил“ в село Побит Камък от 18761889 година

Етнология

Р. Денчева. Габровски майстори с диря в Разградско (според албум „Строителна България“)

Е. Николов. Сватбени обичаи при капанците(от началото до средата на XX век)

С. Куртчу. Сватбени обичаи на турците в село Сеслав, Кубратско

И. Неделчева. Народна медицина от село Садина, Поповско

Д. Петров. Разказен фолклор от село Осенец, шест песни

Нова и най-нова история на България

М. Босева. Обществено-политически живот в Разград от Освобождението до 1948 година

Н. Николова. Сведения за учебното дело в Разград и района в централната преса

К. Томова. Петър Атанасов Попов  първият следосвобожденски кмет на Варна с разградски корен

А. Павлов. Великолепният паметник

С. Цонев. Кой лежи в „новото гробище над Сливница“? (Опит за борба със „забвеньето“)

Д. Колева. Бележникът на Анание Явашов и археологическото и историческо минало на Разград

В. Пенков. Някои размисли относно мястото и ролята на учителя, книжовника и общественика Сава Попов в публичния живот на Разградска околия

Р. Симеонов, П. Бойчев. Списък на починалите и погребани в Разград войници и офицери по време на добруджанската офанзива на Трета българска армия (19161918)

Д. Костадинова. Професор Александър Цанков и Иван Багрянов

М. Куманов. „Дуелът“ проф. Богдан Филов  Иван Багрянов

В. Пелова. Иван Гайдарджиев  основател на Разградския общински театър. Живот  като сценарий за моноспектакъл

Т. Бозова – Отвъд професионалната взаимност (за връзките между музеите във Варна и Разград)

Д. Петков. Изследователската и издателската дейност на Регионален исторически музей  Разград

Известия на Регионален исторически музей – Разград. Том 1

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 938
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISSN 2367-6337
Creation date 2014
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset