A Blew Up Literature: Military Forecasts, Guerrilla Stories, Party Memoirs
Взривена литература. Военни прогнози, партизански разкази, партийни мемоари
Category: Literature of People's Republic of Bulgaria

Language: Bulgarian with a summary in English
 
   The book examines arrays of texts that were accumulated in the first decade after September 9, 1944 - stories about the Ninth of September, the Patriotic War, the guerrilla movement and other thematic fields, redesigned according to the patterns of socialist realism. This is blow up literature - a fragmented space without continuity, with rules introduced from today to tomorrow, with immaturity and lack of style, produced by new or transformed authors.
 

Table of contents

Встъпителни думи

„Четвъртък и дните след него“: Девети септември  властта срещу непомрачения разум

Обикновен, страшен, делничен ден на разплата

Обикновеният Девети като мотив за обикновени и ежедневни трудови подвизи

Делничният Девети. Уморени ретрогерои: тиранични и носталгични персонажи

Страшният Девети. Народен съд

Девети - най-дългият ден

Баталистичният Девети септември

Бойни полета  литературни маневри: Изобразяването на „Отечествената война“ в българската белетристика през 1945/1946

Мощният класов конфликт в глухото ехо на боя

Вестник „фронтовак“ в настъпление: „Писаха за работи, кoumo не съм вършил“

 Записки на журналиста

„Дисциплина на свободата“

„Най-човеколюбивата война“

„Хуманната“ война срещу човечността в книгата „Боеве“

„Правдивото огледало“ на Вежиновите разкази и изкривената физиономия на войната в разказите на Йордан Вълчев

Героична гибел и сантиментално спасение

„Победата ще ни следва“. Употреби на ритуалната фабула в партизанската проза, мемоаристика и публицистика

Архивите  гласове и мълчания

Мемоарите на живковизма: от епилог към диалог

Сговаряне на наративите 3а партизанския героизъм

Словесни деяния и авантюрни каламбури

Наръчници по тероризъм

Разказ в разказа: Съветската литература на действието

„Победата ще ни следва“

Историята като оптимистична трагедия

Между очерка и мемоара: модел и разказ

Конструиране и употреба на колективни образи на героизма

Преживяното срещу документа: дистанциране и приближаване

Соцреализъм и мазохизъм: Ритуалната фабула  проверки на терена на историята

Герои-грешници и абсолютни врагове

Табуиране на човешкото

Дълг и мазохизъм

Победа без бой

За „мекия модел“ на фашизма

За „твърдия модел“ на антифашизма

Залезът на трагедията I: „Оставете мен... спасете апарата!“

Залезът на трагедията II: Възвишеното

Регистри на оплакваческия жанр

Имплантиране на ритуалната фабула

Саможертвата  нежната смърт

Укриване на ритуалния наратив

Стоически реализъм срещу социалистически реализъм: Новелата „В тиха вечер“ в контекста на партизанската проза

Стоян Каролев пише „Крадецът на праскови“

Разказът „Писмо“ и промененият почерк

„Стоически“ реализъм срещу социалистически реализъм

Приложения

Павел Вежинов. Между авторите и книгите |фейлетон]

Христо Бръзицов. Бележки 3а написване на мемоарна книга „Бивши хора“

Емилиян Станев. Писмо (разказ)

„Първа бразда“ на Йово Камберски (вътрешно-издателска рецензия)

Георги Константинов. „Млади сърца“  повест от Георги Марков (вътрешно-издателска рецензия)

Източници и библиография

Summary

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-233-207-5
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset