Literary Theory: From Plato to Postmodernism
Language: 
Bulgarian

 

Table of contents

От Платон до постмодернизма

Представяне на теорията

Античност

Средновековие

Ренесанс

Класицизъм

Просвещение

Немска класическа естетика

Романтизъм

XIX век

Руски формализъм

Кръгът на Бахтин

Пражки лингвистичен кръжок

Великата традици

Американската Нова критика

Структурализъм

Семиотични идеи в литературознанието

Критиката на Ролан Барт

Нова критика (Nouvelle critique) във Франция

Интертекстуална критика

Марксистко литературознание. Социология на литературата

Психоаналитична критика

Архетипна и митологична критика

Феноменологична и екзистенциална критика

Херменевтика

Теория на рецепцията: Ханс Роберт Яус

Теория на читателската реакция

Франкфуртска школа

Лаканианската психоанализа

Шизоанализа: Жил Дельоз

Постмодернизъм

Деконструкция. Жак Дерида

Йейлските критици

Критическите идеи на Фуко

Нов историзъм и културен материализъм

Феминизъм

Културни и постколониални изследвания

Именен показалец

Теория на литературата. От Платон до постмодернизма

Details
Publisher Colibri
Language Bulgarian
Pages 528
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-529-349-7
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset