The sleep of the Infanta: Directions of anti-normativism in the childrens' poetry of People's Republic of BulgariaAuthor: Ana Kostadinova. Language: Bulgarian

 

      The monograph analyses the processes in childrens' poetry in the complex and controversial recent period from Bulgarian history (19441989). Based on empirical material and aesthetic criteria the research shows that in this ideologically burdened area there are vast spaces of free and authentic creativity and high artistic achievements.

 

Table of contents

Глава първа. Литературата за деца под знака на идеологията

1. Налагане на идеологическата норма в изкуството

1.1. За нов художествен реализъм

1.2. Към институционализиране на творческата дейност

1.3. Фурнаджиев vs. Разцветников

2. Естетическа догма и социалистически нормативизъм

2.1. Класицистичен паралел

2.2. Исторически преображения на новата доктрина

2.3. Съдържание и принципи на идеологическата норма в литературата за деца

2.4. Проблемът за съвременния герой

2.5. Новият патернализъм

3. Социално функциониране на нормата в литературата за деца

3.1. Конструиране на пионерското детство

3.2. Потребностите на училището и литературният канон

3.3. Формовката на писателя

Глава втора. Аспекти на литературно-историческата процесуалност

1. Под сянката на железните икони

1.1. Поетическият сакрум на 50-те години  опит за идеография

1.2. Митология на героичната смърт

1.3. „Да се учим, да работим, / да строим живота нов“

1.4. Поезията за деца  атрибутика на ритуализираното детство

2. По следите на „размразяването“

2.1. Събуждане на позабравеното наследство

2.2. Хумористичната поезия – нови подстъпи към детския аспект

2.3. Утвърждаване на юношеската поезия

2.4. Зачатъци на нов художествен критерий

3. Към равновесие на главните поетически дискурси  поезия на ласката до поезията на риска

3.1. Поетическа биография на детето гражданин

3.2. Към екзистенциална пълнота на детското битие

3.3. Изкуството на парадокса – поезия за най-малките

4. Тържество на художествения автентизъм

4.1. Новите психо-социални императиви и поезията за деца

4.2. Интелектуално-игровото като демаркационна линия

4.3. Пионерия и/или Слънчогледия

Глава трета. Преображения на детския аспект в поезията за деца на НРБ

1. Към биография на нормата за лиричност в поезията за деца

1.1. Поетически модуси на детството

1.2. Текст, подтекст и интертекст  пътища на художествената многозначност

1.3. Метапоетични интенции в лириката за деца

2. Лирическо въображение и художествен автентизъм

2.1. Образен език и възрастова вариантност

2.2. Съживените приказно-фантастични образи

2.3. Премените на детските сънища

2.4. Слънце, звезди, луна  детска поетическа астрология

3. Езикът на играта и играта на езика

3.1. Езикът на играта

3.2. Играта на езика

4. Дискурсивност и вътрешен жест

4.1. Преоткриване на естетическия смисъл на формалните единици

4.2. Ролята на паралингвистичните компоненти на лирическата творба

Заключение

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0699-2
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset