Culture, identities, doubtsMiscellany in honour of Prof. Nikolay Aretov
Edited by 
A. Aleksieva, N. Danova, N. Chernokozhev. Language: Bulgarian, English

 

Table of contents

Към читателя

А. Вачева. Любовта на отхвърлените като престъпление

А. Бенбасат. Писателят в ролята на бизнесмен

Ал. Кьосев. История на книгата и история на четенето

Ал. Панов. Казусът „Хайдути“

А. Личева. Понятието за световна литература в началото на XXI век

А. Алексиева. От „луди и неразбрани глави“ до национални герои

А. Балчева. Между утопиите и истините в търсенето на национална идентичност (По материали от българската и хърватската литература)

B. Reeves-Ellington. Gendering Identity at the Intersection of Race and Religion in Ottoman Bulgaria

Б. Илиева. Прелюбодеянието, маскирано като благодеяние: Мотивът за измяната на хитрата съпруга в интерпретациите на Софроний и Бокачо

Б. Пенчев. Въздишката на Муртагон. Паисий и произходът на една историческа легенда

В. Голдсуърди. Руритания се завръща

В. Костадинова. Джейн Остин у нас  между текста и екранизацията

G. Tihanov. The Post-romantic Syndrome

Г. Господинов. Визуалният разказ на лексикона. Към дискурса на детството през социализма

Д. Карапеткова. Преводът за вестник: Савойската афера в българския печат

Д. дел Агата. Колективно писмо до Луиджи Салвини от най-големите български писатели

D. Stamatopoulos. Becoming a national historiographer: Konstantinos Papar-Rigopoulos, the Ecumenical Patriarchate and the Greek Historiography decen­tralized

Е. Давидова. Балканите през погледа на жени пътешественички (XVIIIXIX век)

Е. Иванова. „Похищаването на вярата“: герои, жертви, мъченици. Дина­мика на разказите за ислямизацията

Е. Налбантова. Образът на майката в съвременната бесарабска българска поезия

Е. Димитров. Българин ли е Инсаров? (Бележки за образа на българина в романа „В навечерието“ на Иван Тургенев)

И. Пелева. Българският XIX век днес. Литературни казуси

Й. Бибина. Музиката в турската символистична поезия

К. Станева. Жанрове и езици на себеразпознаването през Възраждането

К. Мирчева. Присноблаженото „Право“ и развратната „Свобода“ (Из историята на полемиката Любен Каравелов - Иван Найденов)

К. Протохристова. Отново за разходките на Вазов

Л. Улф. Глобалният поглед на просветените пътешественици: от Сибир до Тихия океан  философска география

Л. Михова. Разказаното и нарисуваното въстание  християнска символика

М. Врина-Николов. След разкриването на досиетата на Държавна сигурност: „Аз е Друг“, повествователни стратегии и идентичност

М. Кирова. Модерните възгледи на Каравелов за ролята на жената. „Крива ли е съдбата?“  балкански повик за еманципация

М. Кирова. Комунизъм за продан. Тоталитарното (ни) минало в романите на български писатели имигранти след 1989 година

М. Янакиева. Литературният Пилат, или история с неочакван край

Н. Александрова. Българските образи на мадам Дьо Севине през Възраждането

Н. Данова. „Българската връзка“ на Атанасиос Псалидас (17641829)

Н. Капралова. За ролята на преводите в полето на българската наука

Н. Папучиев. Сувенирът и модерните стратегии на автентичното

Н. Чернокожев. Комикс и история  в три точки във времето

Н. Пътова. Скритите послания на първия дебат за театъра

П. Карагьозов. Историята и легендите за св. Станислав Краковски като стимулиращи аналогии

П. Бояджиева. Откриването на Софийския университет, или модерността като стил на живот

П. Антов. Гергана  девица или блудница?

Р. Коларов. Оператори на трансформацията: умножаването

Р. Детрез. „Другата църковна борба“: българите католици против чуждестранното духовенство (През погледа на един фламандски мисионер)

Р. Заимова. По следите на Балдуин Фландърски

Р. Дамянова. Типология на привилегированите гласове през Възраждането

С. Димитрова. Отечество и майчинство в литературата на Чешкото възраждане

Х. Манолакев. Канонът Белински  литература и действителност

J. Mojsieva-Guseva. Gender Identity within Modernism and Postmodernism.

Проф. д.ф.н. Николай Аретов — биографични бележки

Библиография на проф. д.ф.н. Николай Аретов 

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian, English
Pages 566
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-870-6
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset