Aesthetics and Resistance: Dimitar Avramov, Atanas Natev, Tsvetan Stoyanov
Естетика и съпротива. Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов
Category: Bulgarian Literature after the Liberation
Language: Bulgarian with summaries in English

 

   The collection offers articles from a national conference dedicated to the processes in Bulgarian theoretical thinking in the last 60 years. The texts contribute to the understanding of the legacy of Tsvetan Stoyanov, Dimitar Avramov and Atanas Natev. The ambition of the discussions is not just to emphasize the contribution of the mentioned authors, but to highlight processes, attitudes, conflicts and fields of asserting intellectual freedom.

 

Table of contents

Уводни думи

ОТВЪД ИДЕОЛОГЕМИТЕ

А. Панов. Атанас Натев и отношението култура – изкуство като проблем на теорията

А. Личева. Цветан Стоянов и понятието за световна литература в началото на ХХI в.

Р. Кунчева. Димитър Аврамов и въпросът за реализма

ПОВТОРЕНИЯ И ПРОДЪЛЖЕНИЯ

И. Пелева. Цветан Стоянов, българската социалистическа интелигенция и възможните ѝ избори

М. Калинова. „Втората част на разговора“: Цветан Стоянов, Георги Марков

М. Николчина. Прочитът на комунистическото наследство през несъвпадащото съвпадение: Цветан Стоянов с Юлия Кръстева и Георги Марков

БЕЛЕТРИСТИКА СРЕЩУ ИДЕОЛОГИЯ

Н. Аретов. Подриване и компромис: белетристичните книги на Цветан Стоянов

Б. Дакова. „Неавтентичният човек“, или за внезапните симетрии в идеологическото писане на Цветан Стоянов

Я. Радева. Симптоматика на отчуждението в сърцето на идеологемата. Цветан Стоянов и „Над твоя дом спокойствие“ (1967)

П. Антов. Идеология и пародия в жанра: поглед върху белетристиката на Цветан Стоянов. „Случаят с професора“

БУДИТЕЛ И/ЛИ БУДАЛА

Д. Тенев. Буди Будев и животните в Броселиандовата гора

К. Спасова. Педагогическата провинция: Буди Будев и Лао Це

М. Горчева. Просветителство и емиграция: неуспелият проект на „Изключителната биография на Буди Будев“

О. Ковачев. За шайките и шарките на шаяка в „Изключителната биография на Буди Будев“

ЗА МОДЕРНИЗЪМ БЕЗ БРЕГОВЕ

М. Янакиева. Димитър Аврамов и Бодлер

В. Чернокожев. Диалогът на Димитър Аврамов с изкуствата – утвърждаване на антитоталитарната култура по време на тоталитаризми

К. Клинкова. Димитър Аврамов в контекста на критическата рецепция на модернизма в България 

ДЕКОРАТИВНОСТ И СИНТЕЗ

Н. Цочева. Димитър Аврамов – за изкуството на синтезa и за декоративните експерименти на Чавдар Мутафов

Ц. Атанасова. Щрихи към историята и семантиката на понятието „декоративност“

Б. Филипова. Понятието за „синтез“ у Димитър Аврамов между източната и западната традиция

РЕЦЕПЦИИ И СЪПРОТИВИ

Н. Богомилова. Асен Игнатов: тъга и порив

С. Николова. Атанас Натев за психологията на масовия човек и зараждането на тоталитарно съзнание, през естетическата и етичната рецепция на западна литература

Т. Пантева. Просветителският проект на Гилермо Диас-Плаха за европейска Испания в условията на франкизма 

ПИСАНЕТО КАТО СВОБОДА

Ц. Хубенова. Цветан Стоянов и изстраданата Шилерова „Радост“ (По „Идеи и мотиви на отчуждението в Западната литература“)

И. Александрова. Отговорникът за хармонията, или за потребността от наставник

Я. Милчаков. Цветан Стоянов: свободата на есето в несвободната култура

Резюмета / Abstracts 

За авторите / Contributors

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5552-6
Creation date 2022
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset