Enigmas and Paradigms in some 20th-Century Italian Women Writers
Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век
Language: Bulgarian with summaries in English and Italian
Category: Western European Literature

 

   The book analyzes the issue of women's writing with a focus on some Italian authors. The book has an interdisciplinary character and offers a cross-section of Italian reality from the end of the 19th and 20th centuries. Featured are iconic female authors who are often not included in anthologies and literature textbooks. Emphasis is placed on the different modes of writing: absence in the work of Natalia Ginzburg, anxiety in literature in Dacha Maraini and the mystification of the author figure in Elena Ferrante.

 

Table of contents

Уводни бележки

За термините

I глава. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ

Таксономия на феминизма по съдържателен признак

Таксономия на феминизма по териториален признак: северноамерикански и средиземноморски

Съвременно състояние на научните изследвания за женското писане в България

Теория на присъствието и употребата

Майчинство и/или ораторство

Наследството на феминизма

Политически практики в женското писане

Тялото  център или периферия

Тяло и пол. Състояния на пишещото тяло. Femina scribens

Типологии на тялото

II глава. ИСТОРИЯ НА ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ В ИТАЛИЯ 

Мъжкото писане  женското писане  края на XIX век и началото на XX век

Първа вълна на феминизма: от Обединението на Италия към Обединението на жените

Война или мир, феминизъм или женскост

Манифести на женската мисъл от първата вълна на феминизма

Втора вълна на феминизма в Италия: глас и равноправие

Манифести и общности на женската мисъл от втората вълна на феминизма

Центрове и кръгове на женската мисъл в Италия (списания, вестници, книжарници, общности)

Трета вълна на феминизма в Италия: глобалност или глокалност 

Традиция и иновация в италианското женско писане 

Италиански специфики на женското писане 

III глава. МОДУСИ НА ИТАЛИАНСКОТО ЖЕНСКО ПИСАНЕ

Модус на отсъствието

Модус на тревожността

Модус на провокацията

Заключение

Приложения

Приложение №1: „Реч за жените“

Приложение №2: „Манифест на групата DEMAU“

Приложение №3: „Манифест на „Женски бунт“

Кратък речник на използваните термини

Abstract in English

Abstract in italiano

Библиография

Именен показалец

 

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian with summaries in English and Italian
Pages 276
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-506-0
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset