Dictatorship and Literature: Bulgarian Literature during the ruling of Georgi Dimitrov and Vulko Chervenkov 19481958. Collected papers
Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков
Category: Literature of People's Republic of Bulgaria

Language: Bulgarian with a summaries in English
 
   The edition presents papers from a conference held on November 19, 2021 in New Bulgarian University, Sofia. The texts are arranged in three sections: the first contains periodization and other general aspects of the period, imposed trends and models during 1948-1958, genre dominants and specifics. The second part is dedicated to one of the central themes of the period - the image of the communist leader in literature, and the third - to the authors who fell into the zone of the invisible, excluded from the socio-cultural context,  who were incarcerated into concentration camps and/or within the reach of State security.
 

Table of contents

Думи на съставителя

ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕЛИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1948–1958

П. Дойнов. Десетилетието на социалистическия реализъм в литературата на НРБ: големите знаци на малкия период

М. Фадел. От модернизъм към традиционализъм

Б. Пенчев. История и класово съзнание. Българският роман в първата половина на 50-те години на ХХ век

М. Ангелова. Между очерка и мемоара: модел и разказ

В. Дечева. Директорите като драматурзи, драматурзите като директори. Новите институции, принципи и агенти, или как се променя репертоарът на НТ „Иван Вазов“ през периода 1944–1956 г.

Б. Курташева. Отмирането на есето във времената на диктатурата

КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ВОЖДОВЕ – ВЪТРЕ И ВЪН ОТ ПАНТЕОНА

М. Неделчев. Употребите (и неупотребите) на „сакрализираните“ по тоталитарному имена на вождовете. Тържествено-фанфарните, ласкаво-заплашителните и стряскащи явявания на Сталин, Тито, Георги Димитров и на присъединилия се Червенков

О. Тенева. Лирическият мотив за вожда като победител над смъртта

Гергина Кръстева. „Последен караул“, или Как Димитров не умира. За един посмъртен сборник от 1950 година

КАЗУСИ И ИМЕНА: ПРИСЪСТВИЯ И ОТСЪСТВИЯ

Б. Скочев. Писатели в концлагерите

М. Методиев. Писателите във фокуса на Държавна сигурност (1947–1961)

М. Огойска. Какво е литературно наследство и как се побира то в социалистическия реализъм на 50-те

И. Конедарева. Мъртвият син в разказите на Ангел Каралийчев „Гробът го вика“ и „Соколова нива“

Н. Христова. Объркващото „размразяване“: казусът „Около галерията“ от 1954 г.

М. Илиева. Критиката на социалистическата действителност в една и съща история на Георги Марков, разказана в два политически контекста – „Как се издигнах“ (1955) и „Аз бях той“ (1969)

Ж. Лефтеров. Десталинизацията, новата антирелигиозна политика на комунистическите партии и началото на втората вълна на преводна съветска литература с атеистично съдържание в България

Dictatorship and literature. Bulgarian literature in the era of Georgi Dimitrov and Valko Chervenkov (1948–1958): Abstracts 

 

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-233-236-5
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset