Bulgarian verse studies
Българско стихознание
Category: Litearature
 

The book illustrates, through analyzes of Bulgarian poetic works, a method for an accurate description of verse rhythms. The speech bases of the Bulgarian verse system are explained.

 

Table of contents

Уводни думи

Морис Фадел. Фактът на теорията

Българско стихознание

1. Названия на науката за стиха

2. Предмет на стихознанието

2.1. 3начение на думата стих

2.2. Обем на понятието стихова реч

2.3. Съдържание на понятието стихова реч

2.3.1. Родова принадлежност на понятието стихова реч

2.3.1.1. Стихът не може да бъде безсмислен

2.3.1.2. Съставки на говора

2.3.1.2.1. Понятието говорен звук

2.3.1.2.2. Фема и феморазличител

2.3.1.2.3. Сричка

2.3.1.2.4. Квантитет

2.3.1.2.5. Интонация и паузи

2.3.1.2.6. Фразово или логическо ударение

2.3.1.2.7. Ударност (акцентуваност) и безударност (неакцентуваност)

2.3.2. Стиховият ритъм

2.3.2.1. Термините ритъм и размер (метър)

2.3.2.2. Как се оформя стиховият ритъм

2.3.2.3. Ритмичността и поезията

2.3.2.4. Естетиката и понятието ритъм

3. Задачи на стихознанието

3.1. Тълкуване (теория) на стиховия ритъм

3.2. Интерпретация на стиховите творби

3.3. Техника нa стихотворството

4. Методи на стиховедското изследване

4.1. Сравнение и класификация

4.2. Експеримент

4.3. Анкета

4 4. Статистика

5. Видове стихова реч

5.1. Ритмема и ритморазличител

5.2. Класификация на ритмемите 

5.2.1. Вътрестихови ритморазличители

5.2.1.1. Анакрустични ритморазличители

5.2.1.2. Нуклеарни ритморазличители

5.2.1.3. Клаузулни ритморазличители

5.2.1.4. Цезура

5.2.2. Строфика

5.2.2.1. За римовото съзвучие

5.2.2.2. Четиристишие

6. Стиховедски анализи

6.1. Стихът на народната ни песен

6.1.1. Класификация на народните ни песни от стиховедско гледище

6.2. Стихът на Ботев

6.3. Стихът на Иван Вазов

6.4. Стихът на Пенчо Славейков

6.5. Стихът на Яворов

6.6. Българският стих в поезията на Н. Лилиев

6.7. Стихът на Димчо Дeбeлянoв

6.8. Стихът на Христо Смирненски

6.9. Стихът на Елисавета Багряна

Използвана литература

Азбучен показалец

Предисторията

Мирослав Янакиев. Стиховият ритъм на Никола Йонков Вапцаров

Мирослав Янакиев. Наблюдения над стиха на Христо Смирненски

Отзивите. Първи реакции, първи атаки

Атанас Славов. Още за ритмичната структура на българския стих

Иван Спасов. Полезно стиховедско изследване

Стоян Стоянов. Ценен научен труд по българско стихознание

Никола Георгиев, Иван Добрев. „Българско стихознание“

Любен Георгиев. От университета трябва да се започне

Цанко Младенов. Една естетска оценка за нашата филологическа наука

Любен Георгиев. Възкресяване на формализма: слововолията на структурализма

Исак Ревзин, Владимир Топоров. Ново изследване по стихознание

 

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 490
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-233-267-9
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset