Bulgarian Literature from the Age of National Revival
Author: Nikolay Aretov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод в новата българска литература

Българската литература между славянската и балканската културна общност

„Стара“ (средновековна) и „нова“ литература

Българско възраждане

Следосвобожденското време

Еволюция на представите за литература

Въобразено и обусловено в типологиите, през които се мисли българската литература от ХІХ в.

Периодизация и наджанрови трансформации

Словесността преди литературата

   Фолклорът и литература

   „Свое“ и „чуждо“ в българската култура

   Средновековната традиция

   Търсещата себе си литература: преводи и побългарявания

   Ранна историография

   Софроний Врачански

   Неофит Хилендарски Бозвели

Развитие на поезията

Развитие на белетристика

   Опити за преодоляване на първоначалния модел

   Следосвобожденската белетристиката

      Повести

      Разкази

      Големи епически форми

Литература на факта

   Литература на факта след Освобождението

Развитие на драматургията

   Съвременната драма

   Исторически пиеси

Самосъзнанието на литературата  от ръководствата за словесност до литературната критика

Показалец

Details
Publisher Queen Mab
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-533-099-5
Creation date 2009
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset