The woman, the embroidery, the town: From traditional cultural technology toward modern cultural practices 

 

Table of contents

Предговор

Увод

I. Везбата в прехода от традиционната към модерната култура

1. Традиционната шевица в града

2. Специфики в развитието на „Националния стил“ в Пловдив

3. Стела Здравкова като общественик и радетел за правата на жените

4. Българската стая

5. Везането като занаят. Павлина Пенелова

6. Традиционните художествени занаяти и институциите

7. Преход от индивидуални занимания към колективни. Стойна Кръстанова

8. Художествената самодейност, част от културната политика на държавата

II. Колективът като институция

1. Художествената самодейност и институциите

1.1. Представителен колектив за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова“

1.2. Представителен колектив за българска шевица и плетиво „Българка“

2. Структура, управление и финансиране на колективите

2.1. Териториален обхват

2.2. Прием на членове

2.3. Състав

3. Функциониране

3.1. С име в публичното пространство

3.2. Изложби: колективни и самостоятелни

3.3. Отчетност

3.4. Обучение

4. Творческа дейност: композиция, материали, колорит

4.1. Художественият ръководител

4.2 .Продукция, реализация и перспективи

5. Самодейните колективи: контакти и периоди на развитие

III. Колективът като общност

1. Взаимодействие в границите на колектива

1.1. Колективът  личностна и групова идентичност

1.2. Жената в епохата на социализма: въздействия и съпротиви

1.3. Самопредставяния

1.4. Социализация на създадения продукт

1.5. Изложбата: участници и публика

2. Отношение към художествения продукт и механизми за приобщаване в колектива

3. Обмен в общността и с обществото

3.1. Празници и ритуали

4. Новите функции на шевицата

5. Гоблен  шевица

6. Пространства за съхранение на везмото в града

Заключение

Библиография

Приложение

Жената, везмото, градът. От традиционна културна технология към съвременни културни практики

Details
Publisher Letera
Language Bulgarian
Pages 204
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-179-084-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset