The wheel of fortune: The Bulgarian gardening abroad (ethnographic aspects). Language: Bugarian

 

     The study clarifies the problem of the origin and spread of traditional Bulgarian gardening abroad. It looks at the productive traditions of gardening as a livelihood from Antiquity to the mid-twentieth century. It describes and analyzes the traditional structure of Bulgarian horticultural associations and societies, as well as the relationships established between them, their rights and obligations. It indicates specific statistics on the number of Bulgarian gardeners in individual periods, settlements and countries. It also commented on the problem of the preconditions and influence of the gardening abroad culture on Bulgarian national culture.

 

Table of contents

Предговор

Увод

I. Проучвания от български автори

II. Проучвания от чуждестранни автори

Първа глава. Поява и развитие на гурбетчийското градинарство

I. Начало на гурбетчийското градинарство

II. Градинарската миграция през XIXXX век в отделните страни

III. Условия за развитие на гурбетчийското градинарство

Втора глава. Формиране на производствените традиции

I. Традиции на градинарството като поминък

1. Антично агрокултурно наследство в градинарството

2. Средновековно агрокултурно наследство в градинарството

3. Градинарството в българските земи през XVXVIII век

II. Производствени традиции в гурбетчийското градинарство  

1. Зеленчуковите култури в производствените традиции

2. Подготовка и обработване на почвата

3. Оръдия на труда

4. Производствени практики

Трета глава. Социално-нормативни традиции

I. Градинарските сдружения през XIXXX век

II. Градинарските дружества в България  XIXXX век

III. Обичайното право в гурбетчийското градинарство

Четвърта глава. Влияние на гурбетчийското градинарство върху народната култура

I. Предпоставки

II. Влияние в материалната сфера

III. Особености в душевността на гурбетчиите

Заключение

Историко-етнографска характеристика на гурбетчийското градинарство

Библиография

Информатори по проблемите на производствената система и социално-нормативните традиции

Фотоилюстрации

За автора

Колелото на съдбата. Българското гурбетчийско градинарство

Details
Publisher DAR-RH
Language Bulgarian
Pages 192
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-9489-63-7
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset