Table of contents

Предговор

Е. Цанева

Българската осиновителна практика от предмодерното време до 40-те години на XX в.

"Ти ecu син мой". Осиновяването на дете сред българите до края на XIX в.

От "на чедо място" към "държавното дете". Осиновяването в България след въвеждането на осиновително законодателство

А. Кирилова

Осиновяване в социалистическата държава

Социалистическа държава  социални реалности

В "семейната клетка" на социалистическото общество. И извън нея.

В. Николова

От "храненик" към "Чл. 676". Осиновяването след 1989 година

Наследството на социализма

Международни документи. Законодателни и институционални промени в българското осиновяване

Медии и осиновяване

Всекидневна култура на осиновяване

Резюме

Summary

Списък на съкращенията

Осиновяването в българската културна традиция

Details
Publisher Ethnographic Institute with a Museum (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 236
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8458-38-2
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset