Table of contents

На проф. дин. Рачко Попов (по повод неговия 60-годишен юбилей)

Уводни думи

Е. Марушиакова, В. Попов. Етнология и миграционни изследвания (вместо предговор)

М. Дечева. Динамика на миграционните процеси от България към Испания в края на ХХ и началото на ХХІ век

Т. Димитрова Миграция и идентичности  на примера на българските мигранти в Гърция

С. Захова. Формални и неформални мрежи на българи в Италия

М. Маева. Съвременните български емигранти във Франция  светла и тъмна страна

Й. Еролова. Островът на Афродита  „дом“ за много българи (етноложко проучване върху българските мигранти в Република Кипър)

М. Славкова. Специалисти и гурбетчии в Протугалия

Е. Марушиакова, В. Попов. Миграции на циганите от Югоизточна Европа (история и съвременност)

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 316
Illustrations b&w photographs
Binding paperback
ISBN 978-954-326-199-4
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset