Bulgarian Catholics and their traditional family customs and rituals (late 19th  mid-20th century)
Language: Bulgarian

 
Table of contents
 
Въведение

Историко-демографска характеристика на българите-католици

Обичаи и обреди, свързани с бременността, раждането и ранната детска възраст

Предродилни обичаи и обреди

Обичаи и обреди, свързани с бременността

Раждането и свързаните с него обичаи и обреди

Практики, свързани с родилката

Практики, свързани с детето

Обичаи и обреди, свързани с ранната детска възраст

Сватбени обичаи и обреди

Предбрачен живот на младите

Предсватбени обичаи

Сватосване

Малък годеж

Голям годеж

Между годежа и сватбата

Сватба

Поканване за сватба

Обредни лица

Начало на същинскат сватба

Прощални вечери у момата и момъка

Бръснене на младоженеца

Плетене на невестата

Виене на венци

Правене на сватбено знаме и кумово дръвце

Към дома на булката

Изповядване

Посрещане на сватбарите у момини

Прощаване на невестата с домашните

По пътя към църквата

Венчаване

Посрещане на сватбарите в дома на младоженеца

Докарване на чеиза

Сватбена трапеза

Брачно съставяне на младоженците

Отиване за вода

Отбулване на невестата

Следсватбени обичаи и обреди

Въвеждане на невестата в домакинската работа

Гостувания на младоженците

Други обичаи

Обичаи и обреди, свързани със смъртта и погребението

Прокоби за смърт

Представи за душата и смъртта

Обичаи и обреди, свързани със смъртта

Смъртната агония и облекчаването й

Настъпване на смъртта

Погребението и свързаните с него обичаи и обреди

Подготовка за погребение

Прощаване с покойника

Погребение

Обичаи и обреди след погребението

Особени погребения

Поменални обичаи и обреди

Заключение

Приложения

Източници и литература

Българите католици и техните традиционни семейни обичаи и обреди
Details
Publisher Vion
Language Bulgarian
Pages 232
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8193-41-2
Creation date 2019
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset