Bulgarian ethnography in the period 18781944: The representatives, achievements, problems
Language: Bugarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Създаване на научни институти и тяхната роля за развитието на етнографските изследвания в България в края на XIX и първата половина на ХХ в.

Нормативна уредба, регламентираща опазването и проучването на културното ни наследство

Софийският университет и мястото на етнографията в него

Българското книжовно дружество и БАН

Народният етнографски музей средище за събирателска, изследователска и популяризаторска дейност

Създаване и дейност на Българското народоучно дружество

Македонският научен институт и проучването на традиционната култура

Ролята на периодичния печат за развитието на българската етнография

Втора глава. Формиране на изследователския обхват на българската етнография и разгръщане на научната и събирателската дейност в десетилетията от Освобождението до Първата световна война

Иван Д. Шишманов като етнограф теоретик и изследовател

Научната дейност на Димитър Матов

Кузман Шапкарев и българското културно-историческо наследство на Македония

Васил Кънчов един от пионерите на краезнанието

Проблеми на народната духовна култура през погледа на Атанас Т. Илиев

Димитър Маринов и неговото място в историята на българската етнография

Стою Шишков, Христо Попконстантинов и Васил Дечев изследователи на родопския бит и традиции

Народоучните приноси на Любомир Милетич

Етнографско-фолклористични материали в трудовете на Йордан Иванов

Трета глава. Етнографските изследвания в периода между двете световни войни

Стефан С. Бобчев и народното обичайно право

Етнографско-фолклористичните проучвания на Антон П. Стоилов

Атанас Иширков и въвеждането на антропогеографският метод на изследване

Йордан Захариев и българското краезнание

Стефан Л. Костов като изследовател на народната култура и изкуство

Научното наследство на Евдокия Петева

Етнографски проблеми в изследванията на Стоян Романски

Михаил Арнаудов и неговите фолклорно-етнографски приноси

Научното дело на Христо Вакарелски и развитието на българската етнография

Заключение

Списък на съкращенията

Списък на илюстрациите

Библиография

Summary in English

Българската етнография в периода 1878-1944

 
Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 504
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-00-0574-2
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset