Pathways to knowledge: Collected papers in the occasion of the 60th-anniversary of Prof. Aneta Karageorgieva
Пътища на познанието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева
Language: Bulgarian

 

     The content of the collection largely reflects the diversity of philosophical problems that Prof. Karageorgieva has been researching for decades. That is why contemporary philosophy dominates in the present edition, especially in the face of its main research field  epistemology. Related to epistemology and popular modern discipline — philosophy of science  is also the subject of interest in a number of other texts. With the problems in the field of philosophy of consciousness are dealt with by another group of authors. The methodological issues of teaching philosophy are also the subject of research. Emphasis on ontology, as an equally important direction in philosophy, is placed within other articles. Historical-philosophical problematics, which presents one of the important lines in the work of Prof. Karageorgieva  analysis of Plato's texts related to the problem of knowledge, is also the subject of discussion.

 

Table of contents

Предислов

А. Карагеоргиева. Термин ли е думата „памет“?

Д. Кукуларис. Knowledge of measure in Plato's Philebus

А. Иванова. Върху понятието „свидетелство “ в евиденциализма - някои проблеми

В. Дафов. Знатното познание

Д. Дамянова. Пътища на познанието в Даоизма (по „Джуандзъ“)

К. Делчев. Осиротелият „Бог“ на Майстер Екхарт и издънването на себестността

Ц. Стоева. Признание и познание на достойнство

Р. Минина. Проблемът за субективното оправдаване в епистемологията

М. Елчинова. Прецизиране на абдуктивните допускания и формулиране на критерии за изводимост

М. Бакалова. Защо оптималната сигурност на познанието не е добра идея

С. Герджиков. Спекулация и ентропия във философията и в науката

В. Петров. Щрихи на Уайтхедовата процесуално-философска теория на символите

Х. Гьошев. Възможен ли е социален аргумент в полза на редукционизма относно личностите?

Л. Гурова. Знание и разбиране  различни, но свързани?

Р. Люцканов. Предизвикателството на скептицизма: знание и индикаторни функции

Д. Елчинов. Възражението на Селърс срещу философския бихевиоризъм

Н. Николова. ,,Инструменти“ за обосноваване в помощ на преподаването на философия в осми клас

С. Минева. Езикът на омразата в контекста на истината и толерантността/политкоректността (етически прочит)

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 168
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4917-4
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset