Educational Functions of Memory Institutions: Libraries, Museums, Archives. Proceedings of a conference, December 1, 2020, Sofia University "St. Kliment Ohridski 

Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви)
Language: Bulgarian; Category: Library science

 

Table of contents

Увод

Отворена наука. Отворено образование

П. Миладинов. Отвореното образование – назад към бъдещето

М. Миланова. Отворен достъп, отворена наука, отворено образование: Защо „отворено…“?

С. Кирилова. Как отвореният достъп промени научната комуникация?

Д. Боев. Отвореният достъп и казусът Sci-Hub: под „черни“ знамена в океана на науката

Е. Лозанова. Изграждане на ключови компетентности чрез отворени образователни модели

Формално образование

Е. Попова. Образователните функции на институциите на паметта, отразени в политики, в перспективи и в добри практики

Б. Яврукова - Университетските библиотеки и ролята им в процеса на преминаване към отворен достъп до научни публикации

Т. Петрова - Електронни ресурси на архивите в помощ на университетския образователен процес

Неформално образование

И. Кабаков, М. Колева. Валидирането като възможност за професионално развитие в областта на културното наследство

С. Станчева. Музеите и отвореното образование

В. Георгиева. Привличане на публика в музеите чрез дигитализация в ситуация на COVID-19

С. Цонева. Опитът на Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ като център за неформално образование

Приложения

Базисен наръчник за отворени образователни ресурси (OER)

Наръчник за отворено образование

Речник на термините

Списък на авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 348
Illustrations b/w figures
Binding paperdback
ISBN 978-954-07-5411-6
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset