Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th21st Centuries
Emberek és eszmék migrációja Bulgáriában és Magyarországon (19
21. század)
Language: 
Bulgarian, Hungarian, English and Russian with summaries in English, Russian and German

 

Table of contents

В. Мучинов. Българската историография за миграционните движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)
V. Muchinov. Bulgarian Historiography on Migratory Movements between the Bulgarian Lands and Serbia in the 19th Century (until 1878) (Summary)

И. Манасиева. Миграции на българи към Руската империя през XIX век. Историко-демографски аспекти
И. Манасиева. Миграции болгар в Российскую империю в XIX веке. Историко-демографические аспекты (Резюме)

Й. Найденова. Маршрути на българската книга в унгарските земи  културни проекции (XVIII  средата на XIX в.)
Y. Naydenova. Bulgarian Book Routes in the Lands of Hungary 
 Cultural Projections (18th  Mid-19th Centuries) (Summary)

Ч. Ветов. Фотографски свидетелства за българската революционна емиграция
C. Vetov. Photographers’ Pieces of Evidence on the Bulgarian Revolutionary Emigration (Summary)

L. Lesznicskova. Gondolatok, témák, motívumok vándorlása magyar és bolgár kalendáriumok alapján
L. Lesnichkova. Migration of Ideas, Themes and Motifs Based on Hungarian and Bulgarian Calendars (Summary)

И. Вишоградска. „Миграция“ на фонологични признаци в унгарския език: транссегментни характеристики
I. Vishogradska. “Migration” of Phonological Features in Hungarian: Trans-Segmental Characteristics (Summary)

G. Demeter, R. Bagdi. Some Methods to Quantify Migration in Hungary

R. Bagdi. Migration and Occupation in Two Local Centers  Szerencs and Varannó (Zemplén County) in 1869

С. Стойчева. Миграционни процеси сред българското население в Македония по данни на Екзархията: аспекти и статистика (19041912 г.)
S. Stoycheva. Migration Processes among the Bulgarian Population in Macedonia according to the Exarchate Data: Aspects and Statistics (1904
1912) (Summary)

M. Béla. Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (18671918)
M. Béla. Emigrant Hungarians and Their Integration in Slavonia and “Regat” (1867
1918) (Summary)

Á. Ordasi. A fiumei állami alkalmazottak helyzete az еlső világháború után
Á. Ordasi. The Situation of the Civil Servants in Fiume after the First World War (Summary)

В. Косик. Дорожная карта русской эмиграции
V. Kosik. The Road Map of the Russian Emigration (Summary)

А. Гладышева. Этноконфессиональная карта Южной Добруджи (19131940)
A. Gladysheva. Ethnoconfessional Map of Southern Dobrudja (1913
1940) (Summary)

П. Пейковска. Емиграцията от България през 19311943 г. по данни от текущата демографска статистика
P. Peykovska. The Emigration from Bulgaria in 1931
1943 according to the Current Statistics Data (Summary)

P. Peykovska. A munkavállalási engedélyek mint a nemzetközi migráció forrásai  az 1930-as évekbeli baranya megyei bolgárkertész bevándorlók kapcsán
P. Peykovska. Work Permits as Sources of Information on International Migration 
 with Reference to the 1930s’ Bulgarian Market-gardening Immigrants in Baranya County (Summary)

Z. Csaba. A magyar diplomácia és a macedón emigráció Bulgáriában 19311934
Z. Csaba. The Hungarian Diplomacy and the Macedonian Emigration in Bulgaria, 1931
1934 (Summary)

K. Bene. Migráció és integráció. A franciaországi magyar közösség részvétele a Szabad franciaország és az Ellenállás harcaiban
K. Bene. Migration and Integration. The Contribution of the Hungarian Community in France to the Free France’s and the Resistance’s Fights (Summary)

N. Nikolova. Language and Cultural Integration of Immigrants into Bulgarian Society in the 21st Century
N. Nikolova. Sprachliche und kulturelle Integration von Zuwanderern in die bulgarische Gesellschaft im XXI. Jahrhundert (Zusammenfassung)

Н. Филипова. Сирийските бежанци между съображенията на страните  членки на Eвропейския съюз, и Турция
N. Filipova. Syrian Refugees between EU Member-States’ and Turkey’s Considerations (Summary)

Abbreviations

Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век)

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian, Hungarian, English, Russian with summaries in English, Russian and German
Pages 454
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-369-1
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset