Marx after Marxisms: Proceedings of a conference organized on the occasion of two hundredth anniversary of the birth of Karl Marx, 45 May 2018, Sofia University St. Kliment Ohridski
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

А. Каракачанов. Историческият материализъм на Маркс — велико откритие или велика грешка?

А. Кьнев. Маркс и въпросът за границите на (социалното) познание, капитализма и човека

А. Сивилов. Откъси от латиноамериканското ляво като различен прочит на марксистката идеология

Б. Попиванов. „Нацисткият“ Маркс. Поглед върху образа на Маркс и марксизма при националсоциализма

В. Видински. Техника, практика, контекст

В. Стефанов. Тезиси за Маркс

В. Теохаров. Опит върху реалността на надеждата

Г. Русинова. Маркс и понятието за време

Д. Дамянова. Маркс и Джуандзъ за отчуждението и свободата

Д. Раковска. Пътят на Сергей Н. Булгаков „от марксизъм към идеализъм“

Д. Божков. За трагедията и фарса, няколко размишления върху Осемнадесети брюмер на Луи Бонапарт

Д. Ганов. Жижек и конститутивната загуба

И. Колев. Манифестът след Маркс

И. Тодоров. Етиката в комунистическия проект на Маркс като реверсия към идеалистическата философия

И. Баева. Постсоциалистическият образ на Маркс

К. Янакиев. Една идеология на науката

М. Тимчева. Марксовата концепция за натрупването на капитала и тенденциите в развитието на социалното неравенство през XXI век

М. Попова. Критическият подход на Маркс към проблема за легитимацията на знанието

Н. Велев. Телеологията при Маркс и границите между етическото и естетическото

П. Макариев. Модерност, хуманизъм, исторически материализъм

Т. Тодоров. Между трагедията и революцията: Маркс и Ницше за идеологията

Х. Паницидис. Суровината и готовият продукт

 

Маркс след марксизмите

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Russian
Pages 304
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4750-7
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset