Cultural memory in time and space: Collection of papers in Library Studies and Cultural Policy dedicated to the 65th anniversary of prof. Simeon Nedkov, Dr.
Language: 
Bulgarian, Russian, Macedonian

 

Table of contents

Merces virtutis laus est

А. Гергова. Проф. д.изк. Симеон Недков и катедра „Библиотекознание, научна информация
и културна политика“

И. Арсенова. Като кажем Симеон Недков, разбираме музеология. Като кажем музеология, разбираме Симеон Недков

В. Цокева. Библиография на публикациите на проф. д.изк. Симеон Недков

Музеят в историята / историята в музея

А. Конлан. Възникване на университетските музеи и колекции в Европа

Е. Степанова. Первые музеографические сочинения в России (XVIIIXIX вв.): историко-культурный экскурс

Е. Сачев. Въведение в предисторията на музейната дейност в България

Б. Михайлова, З. Бачева. Развоjот на музеjската деjност во Република Македонjа

Г. Вълчев. По следите на един неосъществен културен проект  Музей на Възраждането и Инвалиден дом в София

И. Стоянова. Възрожденската мисия на българския музей

С. Семерджиева. Напрестолният кръст на Григорий Доростоло-Червенски във фонда на Регионалния археологически музей  Пловдив

С. Мильов. За началото на музейното дело в Пернишка област

З. Боев. Националният природонаучен музей в периода 19421947 година  трудно възстановяване, мъчително развитие

И. Прокопов. Откраднатото монетно съкровище от с. Галатин, Врачанска област или как идентификацията пази достоянията на българската история

Н. Ненов. Индустриалното наследство като визуален разказ в колекциите на българските музеи

Музеят в (пост)дигиталния свят: начини на употреба

О. Харизанова. Музеите vs постдигиталния свят

М. Сантова. Музеи, дефиниции... Какво се случва днес в схващането за музея?

И. Мавродиева. Социалните мрежи: социален капитал за библиотеките и музеите

Е. Лозанова. Проследяване на музейната проблематика във водещите ресурси за наукометрични изследвания  Web of Science, SCOPUS и SCImago Journal & Country Rank

С. Станчева. Музеят в представите на поколение Z

Е. Гешев. Дигиталното поколение и музеите

П. Миладинов. Кръжок „Виртуален музей“  студентските интерпретации във виртуалното пространство

И. Христов. Приложение на облачните технологии в музеите

П. Делчев. Дигитализация на културното наследство в българските музеи и галерии

К. Камбуров. Museite.com  онлайн платформа на електронно периодично издание в областта на музеите и музеология

П. Георгиева, П. Георгиев. Културно-историческото наследство на Пловдив във виртуалното пространство

Музеят и пазарът: стратегии за развитие

К. Богоески. Смислата на музеjот како „културна екологjа“

Т. Юренева. Музей на рубеже XXXXI веков: основные тенденции развития

Т. Марева - Музей-музейни сбирки: срещи в миналото, предизвикателства днес (по материали от Смолянска област)

М. Янева. Актуални проблеми при комуникация с музейните публики

М. Асенова. Методика за маркетингово проучване на музеи и галерии

Е. Цекова. За съвременната професионална подготовка на музейните екскурзоводи - програма за квалификационен курс

С. Алексиева. Научните издания и публикации като PR на българската музейна практика

С. Димитрова. Харчлъкът е желателен, но не е задължителен: Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО „Етър“

А. Георгиева. Културно-историческото наследство на Бяла Черква като ресурс за развитието на туризма

М. Катошева. За някои дарения в къща-музей „Димитър Димов  Национален литературен музей

Б. Попова. Временните изложби в Регионален етнографски музей - Пловдив: възможност за културна комуникация

Х. Харитонов. Музеоложки ескиз върху историческата метрология и етноложкия елемент в нея

История и памет: персонални и институционални проекции

Ч. Попов. Джото ди Бондоне и Мануел Панселинос. Различия в онтологията на образа (сравнителен анализ)

Х. Матанов. Разпиляното съкровище на Великия кан. Към въпроса за ранната история на Дунавска България

С. Богданова. За проучванията на славянската ръкописна традиция на „Пандектите“ на Никон Черногорец

Х. Темелски. Архиепископ Йосиф Соколски (опит за биографично-исторически портрет)

М. Бошнакова. Неизвестни писма на Климент Шапкарев до Васил Пасков от края на XIX и началото на XX век

Д. Цанев. Възрожденският историк Иван Унджиев

С. Атанасов. За делниците на дълголетника Тодор Боров

А. Донева. Академик Стоян Аргиров  виден български археограф и палеограф

Т. Мишев. Тодор Живков и „Възродителният процес“ в учебниците по история (в края на ХХ-началото на XXI век)

Й. Пеев. Мохамед Абду  един от „отците“ на реформацията в исляма

Културното наследство: изследвания, практики, политики

Е. Бакалова, А. Лазарова. Църквите-музеи: институции, консервация и режим на посещение

И. Кабаков. Информираният избор в областта на културното наследство орентинската следа в българското минало

Н. Стефанов. Британската колониална политика в периода на първоначалното натрупване

С. Симеонов. Руското военно разузнаване в България (18791912 г.)

Т. Митев. Българското емигрантско училище в Америка между двете световни войни

Л. Огнянов. Съветски документи от 19481949 година за политическата ситуация в България и настроенията в българската армия

М. Стойчева. Франция  политически предприемач в културния сектор?

М. Дечева. Изкуство в злато и сребро

Ж. Стоянов. За възприятието на миналите култури

И. Евтимов. Четенето

Локално и глобално: интеграционни проекти и места на паметта

И. Шикова. Размисли върху диференцираната интеграция в Европейския съюз

С. Василева.Дейност на ЮНЕСКО за стимулиране на културното сътрудничество в Балканския регион на Европа

Н. Аврейски. Предизвикателствата пред културното многообразие на Европа

П. Стоянов. Граници, гранични райони и лимология: съвременни предизвикателства

З. Дечев. Българското краезнание като научно организирана система

Ц. Панчева. Политематичност и интердисциплинарност в краеведските изследвания в България след Освобождението (според публикациите в „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“)

А. Янков. Землищните спорове в миналото като извор за местната история и култура (по един пример от Долен Рупчос)

В. Белева. Тревненската възрожденска къща  архитектура, интериор, дърворезбена украса

Б. Христова. Щрихи към книжовния живот на Габрово и Габровско през XVIIXIX век

М. Воденска. Проблеми на фестивалния туризъм в град Казанлък

Технологии и библиотеки: дигитални колекции и уеб архиви

М. Аврамова, М. Миланова. Концептуалният модел за функционалност на библиографските данни IFLA LRM: средство за осигуряване на интеграционни процеси в библиотеки, музеи и архиви

Б. Яврукова, Д. Маринова, Е. Янкова. Опитът на УБ „Св. Климент Охридски“ в областта на дигитализация и организацията на дигиталните колекции

Ю. Тодоров. Проблеми на електронното архивиране

Е. Попова. Мястото на Теренна практика 2 в модерното образование по специалност Библиотечно информационни науки: резултати, опити, перспективи

Е. Койчева. Информационно документиране на академични длъжности и дисертации в НАЦИД

Р. Марчева. Опазването на специалните колекции и функциите на професионалния консерватор

С. Цонева. Регионална библиотека „Априлов Палаузов“ (Габрово): от миналото към бъдещето

Културната памет във времето и пространството

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Russian, Macedonian
Pages 936
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4426-1
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset