European Cultural-Historical Heritage: Proceedings of the students' conference
10th National students scholarly readings, 17
18 May 2014, Plovdiv, Bulgaria. In Bulgarian

 

Table of contents

Ив. Коцов. Към хронологията и културната атробуция на медните брадви-чукове в рамкие на халколитните култури в Централните Балкани

К. Петков. Мечове със зооморфна дръжка

Н. Петкова. Власт и култ в района на Ценрална средна гора през периода VIII в. пр. Хр.

Ив. Карамитев. Император Аврелиан и монетосеченето на Сердика

М. Драганова. Ранното християнство във Филипопол

В. Кацаров. Срелчанското кале

Т. Мангараков. Средновековни манастири западно от Стенимахос (XIXIV в.)

Г. Гълъбова. Договорът на цар Иван Александър с Венеция (1347 г.) и договорът на деспот Иванко с Генуа (1387 г.)  опит за съпоставителна характеристика

Р. Кръстева, Г. Иванова. Жана Д’Арк и процесът в Руан

Е. Минчев. Вацлав В. Стрибърни  наследник на известния чешки земеделец Вацлав Стрибърни

Е. Врежаков. Декларацията „Шуман“ и значението й за създаване на Европейската общност (1957 г.). Правна същност на учредителните договори

Б. Димитров. Културно-историческото наследство като туристически ресурс  случаят „Старият Несебър“ 

Европейско културно-историческо наследство. Доклади от
студентска конференция X Национални студентски научни четения

Details
Publisher Ivray
Language Bulgarian
Pages 144
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-93887-1-8
ISSN 2367-5160
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset