Ethics and Care: Collection in Memory of Prof. Nedyalka Videva
Етика и грижа. Сборник в памет на проф. д-р Недялка Видева
Language: Bulgarian

 

Table of contents

А. Стаматов. Към развоя на етическите идеи в българската философска култура от Възраждането до средата на ХХ век

Н. Александрова. За една епиграма на Аристотел в първите български учебни книги от XIX век

О. Георгиев. Биващо и благо: Тома от Аквино за същностт на prudentia 

Ц. Бояджиев. Средновековната визия за смъртта и реториката на утешението 

Л. Кондова. Аз без ти  Якоби срещу философския моноло на рационализма и идеализма

Н. Михайлов. Етическият смисъл на истината и свободата на избора

Д. Тодоров. Съвременната духовна криза и страхът от бъдещето

С. Минева. От етика на грижата към етика на риска: технизираното безгрижие

И. Георгиева. Идеяата за грижата във философията на Ханс Йонас

Д. Сотирова. Грижа и организационна етика

М. Николчина. Феминизмът: проекции на несбъднатото

К. Хесапчиева. Етика на грижата  критика на моралната теория и установените парадигми

В. Кънева. Мартна Нусбаум за развитието на способностите като подход и грижа

Л. Костова. Грижа и дистанция  възможна автентичност?

А. Трайкова. Относно възникването на съврменното понятие за грижа е медицинската етика

М. Габровска. Морални проблеми в организацията на болничната грижа за жени, родили преждевременно

М. Кирова. Четиринадесет лични истории за грижата

Н. Радулова. Да спасиш идеята за човешко: историята на медицинската сестра Надежда Василева отвъд стереотипите за грижата

Х. Паницидис. Сладостта на желаието и гордостта на аскезата в поезията на Константинос Кавафис

Приложения

Нел Нодгинс. Етика и загриженост

Нел Нодгинс. Етика на загрижеността

Недялка Видева. Из Критически поглед към етика на грижата

Кратка биография на проф. Недялка Видева

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 382
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5488-8
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset