De profundis or at the bases of the literature: А jubilee collection in honor of Emilia Dvoryanova. In Bulgarian

 

Table of contents

Думи за начало

Г. Рупчев. Емилия

А. Колиър. Еми, моята Еми

М. Неделчев. Романистката

При словото

Г. Фотев. Границите на романа

М. Врина-Николов. Когато Словото е съвършеният любовник

Я. Радева. Пластове на паметта  наблюдения върху романа „Къщата“ от Емилия Дорянова

К. Йорданова. „При входа на морето“  почеркът на спасението

П. Антов. Госпожа Г.  притежавана и притежаваща. Апории

М. Фадел. Литературата извън философията

При образа

А. Ангелов. Йеронимус Босх: ценности, поведения и микросреди

И. Конедарева. Образите на героите разказвачи в романа „Госпожа Г.“ на Емилия Дворянова

З. Гъркова. Постмодерната удоволствена жена на Емилия Дворянова

Д. Сонди. Ръце

О. Дворянов. Момчето не си отива

О. Гочев. За Еми, еротиката, знаменцата и... глиганите

При музиката

Н. Кръстева. Емилия Дворянова  „Освен литературата“  горчивата музика на всемира

Я. Ердейи. Книга, преобразена в музика. Мисли във връзка с „експерименталната“ творба на Емилия Дворянова

М. Бодаков. От другата страна на езика

А. Личева. Емилия, езикът и музиката

Б. Борисова. За Музиката и изкуството да се живее в нея (Емилия Дворянова, „Концерт за изречение“)

При явяванията

Изведнъж човек се оказва поместен в съвършено друга ситуация, която напълно иронизира собствените му възгледи и страхове (Разговор с Емилия Дворянова на Марин Бодаков)

К. Янакиев. За митаря и по-специално за фарисея

М. Огойска. Огласяването на смисъла

К. Раленков. Профил на свечеряване (разхвърляни бележки върху Емилия Дворянова, наричана за краткост Е. Д.)

Библиография на публикациите на Eмилия Дворянова

De profundis, или при основанията на литературата. Юбилеен сборник в чест на Емилия Дворянова

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 270
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-326-363-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset