Prehistoric anthropomorphic plastic: Projections in the Bulgarian sculpture
Language: Bulgarian. Category: Plastic arts

 

Table of contents

Въведение

I. Глава. Примитивът

Примитивът и модерното изкуство

Пабло Пикасо

Константин Бранкузи

Примитивът и българската пластична традиция

Николай Райнов

Иван Лазаров

Гео Милев

Сирак Скитник

II. Глава. Праисторическата пластика от българските земи

Праисторическата пластика и съвременното изкуствознание

Проучвания на праисторическата пластика

Културно-историческо развитие на древните земеделски общества

Иконография на праисторическата антропоморфна пластика

Семантични аспекти на праисторическата пластика

Ранноземеделската символика, вплетена в изображенията на човешка фигура

III. Глава. Българската скулптура и езикът на праформите

Зараждане на интереса към праисторическите находки от страна на българските скулптури

Влиянието на праисторическата антропоморфна пластика върху българската скулптура

Иван Ненов

Венко Колев

Цветко Колчев

Иванка Сокерова

Димитър Казаков  Нерон

Никола Казаков

Иван Стоилов  Бункера

Валентин Старчев

Павел Койчев

Любомир Прахов

Емил Попов

Станислав Памукчиев

Бележки

Опис на илюстрациите към текста

Използвана литература

Details
Publisher Dona Stoyanova
Language Bulgarian
Pages 190
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-90962-0-8
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset