Aesthetics: Genesis and development of the artistic work
Language: Bulgarian

 

   This book attempts to bring out the basic principles that work in a given artistic work. Unlike other arts music is a more difficult material to analyze. It is abstract as a means of expression and is not visual. Its storyline is more indirect and is not so easy to explain. We talk about dialectics (form/content in art), as well as about what the elements of the beautiful are and how they affect us psychologically. And all this is the context of music synchronised with other arts.

 

Table of contents

Предговор

Приложение

Увод

Място на естетиката в нашата картина на света

Основни въпроси на естетиката. Обект на естетиката

Две различни разбирания за изкуството

Класификация на видовете изкуство

Устройство и елементи на художественото произведение

Двата свята на художествените образи

Какво е емоционални удовлетворение и какво  естетическо?

Градивни елементи в художественото произведение идващи от природата

Базисна схема на категориите, елементите и механизмите в естетическото възприятие

Красиво и прекрасно

Дотук в тази книга

Антропоцентрични и обективни основания на възприятието за красиво

Различните нива на красиво в градивните елементи на околния свят

Общовалидно красивото като отражение на абсолютната идея

Какво е грозно и какво  отвратително?

Форма. Превръщане на природните елементи в структура

Ролята на формата за емоционалното въздействие в изкуството

Подражание или видоизменяне на действителността в творчеството

Познавателната функция на формата в изкуството и ролята ѝ за постигане на естетическо въздействие

Как формата носи емоционално удовлетворение?

Кога формата не носи емоционално удовлетворение?

Кое действа в едно произведение на изкуството?

Дотук в анализа на естетическото

Съдържание или какво е общото между „Името на розата“  и „Бяла роза“

Извънестетически елементи в съдържанието

Естетически и извънестетически механизми в построяването на художественото произведение

Кога въздействието идва от формата и кога  от съдържанието?

Кулинарен поглед върху създаването на едно произведение на изкуството

Възвишено в изкуството

Как въздейства изкуството в музиката?

Как се разказва една история в прозата и поезията и как  в музуката?

Сравнение на похватите за изобразяване в музиката и в изобразителните изкуства

Градивните елементи от действителността в музиката

Има ли смисъл изкуството?

Стилово развитие на видовете изкуства във времето

Неедновременно развитие на музиката във времето

Етапи в развитието на формата

Етапи в развитието на формата в музикалното изкуство

Личностите в изкуството

Как пресъздаваме действителността?

Юдит или: Един сюжет  различни изразни средства

Генезис на изкуството

Зрял период в изкуството

Пример за развитие на изразните средства във времето. Скулптурата в различните епохи

Упадъкът на формата

Неизбежният край на формата

Аналогия между първобитно/традиционно изкуство и съвременно изкуство

Генезис на новите изкуства. Кино

Внезапно привнасяне на нови елементи във формата. Фантастика и джаз

Кризата на изкуството в музиката

Елитарно и масово изкуство

Дотук уточнихме няколко момента

Разделение на изкуството на два клона на развитие

Ролята на масовото изкуство в различните видове изкуства

Масово изкуство и псевдоизкуство в музиката

Изразните средства в масовата комуникация

Как се изгражда (или изражда) формата в масовата музикална култура?

Използвани изразни средства в масовата музикална култура

Как общественото развитие тласка масовата музика към съдържателно и структурно израждане

Видеоклипът

Псевдоизкуство

Легитимация на псевдоизкуството чрез подбрани клакьори

Още малко относно хип-хопа

Новият тип вокалообразуване и неговата роля за бума на масовата култура в музиката

Снобизъм и конформизъм

Какви качества трябва да притежава един творец  изпълнител

Художествена фотография и тонрежисура

Заключение

Естетика. Генезис и развитие на художествената творба

Details
Publisher Byzantine
Language Bulgarian
Pages 264
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 9786197314298
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset