With an Eye to the World and Bulgaria: Studies in Memory of Prof. Kostadin Grozev
Language: 
Bulgarian, Russian, French, English

 

Table of contents

И. Баева. Да помним и да не забравяме професор д-р Костадин Грозев

General history

Р. Ташева. Луи Филип  „кралят гражданин“ и средният път на орлеанизма

Т. Георгиева. Руските консули на Балканите  проводници или творци на официалната политика (втората половина на XIX век)

Е. Котова. К. В. Л. Меттерних как один из творцов Венской системы

А. Хорошева. Люксембург во внешнеполитический планах Бельгии и Франции в 19141920 гг.

В. Рогозенски. Идеята за националното самоопределение и нейната реализация в източната половина на Европа през ХХ век

И. Николова. Край на дипломатическия анахронизъм  установяване на дипломатически отношения между САЩ и СССР и дейността на Уилям Булит

Б. Стоянов. Трудният път на наднационалната власт в следвоенна Западна Европа, 19481950 г.

Д. Данчев. „Опитваме се да намерим мястото на Гърция и Турция в Третата световна война“ (военно-политическа координация между Вашингтон и Лондон по отношение на двете източносредиземноморски държави, юни 1950  юни 1951)

Б. Митева. Някои аспекти на японската „източноазиатска“ политика в рамките на Студената война

И. Баева. Ролята на Съединените щати за рухването на системата на държавния социализъм от съветски тип в Източна Европа

Д. Григорова. Руската Палестина като тиха дипломация

А. Апостолов. Периодът 19912004 г. в отношениятa НАТО  Русия и причините за съперничеството между тях

Г. Алексиева. Каталунският сепаратизъм: минало и настояще (2003  1 октомври 2017)

Е. Станчев. Перспективи на татарския сепаратизъм в руски исторически контекст

С. Митреска. Основни насоки на външната политика на Азербайджан и външнополитическите ѝ механизми

Й. Баева. Военната дипломация като инструмент на „меката сила“

С. Евстатиев. Идеята за Близкия изток и ислямът като фактор при възникването на американската регионалистика през ХХ в.

Z. Tchkantseva. Penser l'événement: les itinéraires intellectuelles des XXXXI siècles

Bulgarian history

С. Муртузалиев. Болгары в периода Русско-турецкой войны 18771878 гг. в записках художника Верещагина

В. Колев. Правото на представителство на васалното българско княжество 18781908 г.

С. Живков. Смесената избирателна система  българският опит от 1911 г.

М. Вълков. Война и дипломация: конфликтът между България и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война

В. Стоянова. Комисията „Кинг-Крейн“, цариградските българи и българският национален въпрос (1919 г.)

В. Янчев. Армията срещу Гвардията (Оранжевата), 19191923 г.

В. Станев. Георги Димитров и въоръжената борба в България (19411944)

М. Радева. България и Италия в културен диалог (кратки тезиси върху българо-италианските културни връзки 18791943 г.)

Р. Масларска. Върховно комисарство на военновременното стопанство

Б. Жеков. Създаване и дейност на Специалната служба в българската армия през 1945 г.

V. Dimitrov. The postponement of the Bulgarian parliamentary elections in August 1945: An unexpected Western victory

Р. Христиди. Българските евреи и Световният еврейски конгрес (19441948)

А. Димитрова. Българо-румънски отношения в периода 19641968 г.

И. Иванова. Българо-гръцки отношения (19641967)

Н. Филипова. Ливанските шиитски военно-политически органиации в българската външнополитическа стратегия от втората половина на 70-те  80-те години на ХХ век

Т. Костадинова. България в Източната политика на ФРГ в годините на Студената война

Е. Калинова. Политиката на САЩ към България и Турция в навечерието на „Възродителния процес“

И. Якимова. Отношенията България  САЩ (19851989)  идеологически стереотипи и пропуснати възможности

Избрани заглавия от публикациите на проф. д-р Костадин Грозев

С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Russian, French, English
Pages 592
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4759-0
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset