Soviet-German relations (19181939): Diplomacy, economics, military affairs
Съветско-германските отношения (1918—1939 г.)
Category: Interwar period
Language: Bulgarian

 

  In the twentieth century, Europe is the center of major world events, and its history is full of dynamics and cataclysms. The lack of a policy of balance of power intensifies revanchism and revolutionary sentiment. The development of Soviet-German relations in 1920s1930s are evidence of the two peoples' aspirations for cooperation. Germany and the USSR find a common denominator to unite them  economy and trade.

 

Table of contents

Историографски анализ

Първа глава. Съветско-германските отношения от Брест до Рапало (19181922): между революцията и еволюцията

1. Германия и Съветска Русия между Брест и Версай (март 1918  юни 1919 г.)   

2. Германия и Съветска Русия – период на завръщане един към друг (юни 1919 г.  февруари 1922 г.) 

Втора  глава. Съветско-германските отношения по време на Рапалското десетилетие (19221932 г.): политика, икономика, дипломация

1. Съветско-германските отношения от Генуа до Локарно (19221925 г.)

1.1.  Конференцията в Генуа и Рапалският договор (януари  май 1922 г.)

1.2. Германия и СССР от Генуа до Рурската криза (май 1922  януари 1923 г.)

1.3. Съветско-германските отношения между Рурската криза и „Майския инцидент“ (януари 1923  май 1924 г.)

1.4. Съветско-германските проблеми от „Майския инцидент“ до Локарно (май 1924  октомври 1925 г.)

2. Съветско-германските отношения: от Локарно до „Голямата депресия“ (октомври 1925  октомври 1929 г.)

2.1. Проблемите в отношенията между Германия и СССР (октомври 1925  октомври 1927 г.)

2.2. Проблеми в отношенията между Германия и СССР: от „Гранатната афера“ до „Голямата депресия“ (януари 1927  октомври 1929 г.)

3. Съветско-германските отношения в годините на „Голямата депресия“ (октомври 1929  януари 1933 г.)

Трета глава. Секретното военно сътрудничество (19221932 г.)

1. Период на активни военни връзки (август 1922  януари 1927 г.)

2.  Период на проблеми във военните отношения: от „Гранатна афера“ до краха на военните отношения (19271932 г.)

Четвърта глава. Съветско-германските отношения от противопоставяне към „брак по сметка“ (19331939 г.)

1. Операция „Надолни“ и съветско-германските отношения (януари 1933  януари 1935 г.)

2. Съветско-германските отношения: от Саар до протокола „Хосбах“ (януари 1935  ноември 1937 г.)

2.1. Oт Саар до Рейн (януари 1935  март 1936 г.)

2.2. Германия и СССР пред проблемите на мира: от операция „Шулунг“ до протокола „Хосбах“ (март 1936  ноември 1937 г.)

3. Съветско-германските отношения: от протокола „Хосбах“ до пакта „Рибентроп-Молотов“ (ноември 1937  август 1939 г.)

3.1. Между ревизията и агресията (ноември 1937  септември 1938 г.)

3.2. СССР и Германия между колективната сигурност и „сферите на влияние“ (септември 1938  август 1939 г.)

Заключение

Списък със съкращенията

Приложение

Библиография

 

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 360
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-434-6
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset