History of the Bulgarian Military Intelligence: Volume 2 (1955—2018)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Първа глава. В системата на Организацията на Варшавския договор

1. Организационно развитие и дейност (19551962)

2. Организационно-структурно преустройство (19621967)

3. Многостранно и двустранно разузнавателно сътрудничество

Втора глава. Институционно развитие на българското военно разузнаване (19671991)

1. Организационно преустройство (19671973)

2. Структурно и кадрово развитие (19741989)

3. Начало на трансформацията на системата (1990—1991)

Трета глава. Основни направления в дейността на българското военно разузнаване (19671991)

1. Разузнаване на „вероятния противник“ в ЮЕТВД

2. Регионални военнополитически кризи и конфликти

3. Вътрешноблокови противоречия и краят на Студената война

4. Многостранно и двустранно разузнавателно сътрудничество

Четвърта глава. Българското военно разузнаване след края на Студената война

1. По пътя към интеграция в евроатлантическата система за сигурност (19912004)

2. Служба „Военна информация“: съставна част от НАТО и ЕС (20042018)

Послеслов

Приложение 1. Началници на българското военно разузнаване 19552018

Приложение 2. Из личния фотоалбум на о.з. генерал полковник Васил Зикулов

Приложение 3. Из дейността на българските военни аташета в чужбина

История на българското военно разузнаване. Том 2

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 448
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0521-3
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset